Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el och magneter

Skapad 2021-02-24 17:00 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
NTA Kretsar kring el
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla kunskaper runt fysikens begrepp så att du kan beskriva och förklara samband som har med elektricitet och magnetism att göra. Du ska också utveckla din förmåga att göra undersökningar och du ska utveckla din förmåga att ta ställning i frågor som rör miljö och energianvändning.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

Fysik

 • Energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.
 • Elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren.
 • Energiprincipen, att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna.
 • Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och magnetism.
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.

 

Teknik

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
 • Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål har förändrats över tid, t.ex. lampan.
 • Resonera kring olika energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.

Det här ska du lära dig:

 

 • Göra enkla dokumentationer av dina undersökningar.
 • I diskussioner och texter, ska du träna dig på att använda fysikaliska begrepp.
 • Diskutera om elektriska kretsar.
 • Kunna ge exempel på vad som leder ström och vad som inte leder ström.
 • Kunna några olika elektriska energikällor och kunna några för- och nackdelar. 
 • Kunna berätta om energiprincipen. 
 • Kunna berätta om någon upptäckt och på vilket sätt det var viktigt för hur människor lever. 
 • Kunna berätta om magneter och magnetism.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Genomföra undersökningar. 
 • Dokumentation av undersökningar.
 • Läsa texter.
 • Titta på filmer.
 • Diskussioner i grupp och helklass.
 • Arbeta parvis.
 • Vi kommer att arbeta med materialet i NTA-lådan Kretsar kring el samt boken Koll på NO.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Kunskaperna kommer att bedömas hur väl du har uppnått dem. Bedömningen kommer att ske genom att titta på: 

 • Dokumentationen i din No-bok.
 • Hur du arbetar strukturerat vid undersökningarna på lektionerna.
 • Olika tester, både muntliga och skriftliga. Där vi tittar på hur väl du kan resonera och diskutera och använda fysikens begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du genomför undersökningar och kan formulera egna frågor.
Du genomför undersökningar med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningar självständigt och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningar självständigt och kan formulera många egna frågor.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan göra dokumentationer i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Du kan resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du har grundläggande kunskaper om el och kretsar och använder begreppen elektricitet, energikälla, sluten krets, öppen krets, elektrisk ström, motstånd, ledare och isolator.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du använder till viss del fysikens begrepp.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du har relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du har god användning av fysikens begrepp.
Du kan resonera kring hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
Du kan beskriva och ge exempel på några ingående delar som samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera.
Du kan förklara och ge exempel på hur några ingående delar samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera.
Du kan förklara och ge exempel på hur några ingående delar samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera. Och du visar på andra liknande lösningar.
Du kan berätta om magnetism och dess användingsområde.
Du kan beskriva hur en magnet ser ut med syd och nordpol och vad som påverkas av magneter samt ge exempel på något användningsområde för magneter.
Du kan förklara hur en magnet fungerar på en grundläggande nivå och hur den ser ut med syd och nordpol och vad som påverkas av magneter samt ge några exempel på användningsområden för magneter.
Du kan förklara hur en magnet fungerar och hur den ser ut med syd och nordpol och vad som påverkas av magneter samt ge flera exempel på användningsområden för magneter och på en grundläggande nivå förklara vilken roll magneten har där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: