Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2021-02-24 17:22 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Vi ska utmana både deras grov- och finmotorik

Innehåll

Mål och syfte: att de ska bli trygga med att prova nya saker, både grov- och finmotoriska lekar och aktiviteter. 

Planering: utmana barnen på olika sätt tex

-klippa, klistra, skriva, rita, limma, äta med bestick, lägga pussel, på-och avklädning 

- lekar, motorikbanor,  dans och rörelsesånger, miniröris, skogsvistelse,

Klättra, krypa, åla, springa, hoppa jämfota och på ett ben, balansgång, 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: