Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5-6 våren 2021

Skapad 2021-02-24 20:14 i Svanberga skola Norrtälje
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 5
Grundskola 5 – 6 Engelska
Vi kommer träna på att prata, läsa, skriva och lyssna på engelska. Det gör vi genom att exempelvis arbeta med engelsktalande länder, läsa texter, prata i smågrupper osv.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå andra och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika sammanhang
 • reflektera

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer arbeta med läromedlet Good Stuff Textbook och Workbook, men även med andra källor och i andra arbetsformer.

Under terminen kommer du bland annat arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i olika forum. 
 • Titta på engelska TV-program/filmer.
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att träna på:

 • Att förstå både talad och skriven engelska.
 • Att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
 • Att tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Att utveckla dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.

 

Uppgifter

 • English in the world - Enskild uppgift som vi arbetar med vecka 8-11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska år 5-6 våren 2021

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig muntligt
Når ännu inte kunskapskraven
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Når ännu inte kunskapskraven
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Når ännu inte kunskapskraven
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: