Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, PULS, Egen planering SA11B vt-21

Skapad 2021-02-24 20:56 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta moment kommer du att arbeta med Puls/kondition och styrka både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att testa olika sätt att träna för att ge dig bra förutsättningar att vara fysiskt aktiv i framtiden. Vi kommer också att arbeta med Hälsa och helhetstänket kring hur vi mår. De sista veckorna kommer vi att fokusera på egen planering, det vill säga att du utifrån dina mål kommer att planera och arbeta med en förmåga som du vill utveckla.

Innehåll

 

v. 10-22

 

Syftet med detta område är att du ska få möjlighet att uppleva effekter av olika aktiviteter och träningsformer samt förutse risker vid fysisk aktivitet. Du kommer genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter kopplat till din hälsa och mående. Vi vill även ge dig kunskap inför framtiden kring hur man kan utföra olika styrkeövningar och puls/konditionsträning. Vi strävar efter att du ska förstå de positiva effekterna av träning i olika former, och lära dig förstå helheten kring hälsa, kost, sömn och träning. Du kommer även få möjlighet att fokusera på en förmåga som du vill utveckla. 

 

 

Centralt innehåll. Vi kommer arbeta med styrketräning och puls/konditionsträning. Vi kommer prata om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom till exempel styrketräning. 

 

Arbetsform. Vi kommer på lektionerna arbeta olika typer av aktiviteter och fokusera på dess effekter på hälsan. Teori blandar vi med det praktiska. 

 

Utvärderingsform/bedömning

Du blir bedömd på

-hur du anpassar övningarna till sammanhanget vid passen

-utvärdering och reflektion i samband med träningspass.

- Teoretiska uppgifter kring hälsa. 

9

SPORTLOV

 

SPORTLOV

Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

10

 

Fjärrundervisning

 

Hälsa

 

PULS

 

Fjärrundervisning

 

Hälsa

 

11

 

Fjärrundervisning

 

Hälsa

PULS

 

Fjärrundervisning

 

Hälsa

 

12

Tabata

 

PULS

Innebandy

13

Stationsträning

PULS

 Innebandy

14

PÅSKLOV

 

PÅSKLOV

15

Fjärrundervisning

 

Hälsa

PULS

Fjärrundervisning

 

Hälsa

16

 Gruppträning

PULS

Basket

17

 Gruppträning

PULS

Basket

18

Fjärrundervisning

PULS

Fjärrundervisning

19

 

PULS

TEMA

20

 

PULS

TEMA

21

 

PULS

TEMA

22

 

PULS

TEMA

23

 

PULS

Sista skoldagen

Preliminärt schema för perioden. 

Uppgifter

 • Eget träningspass - film

 • Ny uppgift - Hansens sommarprat

 • Hansens sommarprat Uppgift 2

 • Hansens sommarprat Uppgift 1

 • Inför egen planering

 • Anders Hansen Uppgift 1

 • Anders Hansen uppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Hälsa, PULS och Egen träning

Underlag saknas
Når ännu ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och tränings-program till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att:
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: