Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handsömnad i olika material och tekniker

Skapad 2021-02-24 23:36 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Handsömnad i olika material och tekniker Att hantera nål och tråd och sy har förr i tiden varit en överlevnadsfråga och är det än idag i olika kulturer. I detta arbetsområde ska ni få pröva på att sy för hand i olika material. Ni kan välja mellan olika material så som läder, broderiväv, plast och segelduk och med olika sömmar.

Innehåll

Handsömnad i olika material och tekniker

Handsömnad i olika material och tekniker Att hantera nål och tråd och sy har förr i tiden varit en överlevnadsfråga och är det än idag i olika kulturer. Man har utgått från och tagit vara på de material man har.  I detta arbetsområde ska ni få pröva på att sy för hand i olika material och tekniker. För funktion eller utsmyckning. Vi prövar olika material och tekniker. Här är ett exempel på några. Skinn, läder, broderiväv, plast och segelduk och med olika sömmar. 

Ni kommer att få träna på att följa en arbetsbeskrivning steg för steg, göra en egen planering och egen dokumentation i ord och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: