Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FOTBOLL - ÅK 2

Skapad 2021-02-25 00:27 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Specialidrott
Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom den valda idrotten. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå.

Innehåll

Lektionsplanering och träning utgörs av Stahre Accademy.

Bedömning och betygsättning utgörs av legitimerad idrottslärare Martin Zung tillsammans med Stahre Accademy.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
  Spe  -
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
  Spe  -
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
  Spe  -
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
  Spe  -
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
  Spe  -
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
  Spe  -
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.
  Spe  -

Matriser

Spe
FOTBOLL - Matris åk 2

F
E
C
A
Aktivt deltagande.
-kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat. -Utformning och genomförande av skadeförebyggande träningsprogram. -Regler, taktik och teknik.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll.
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll.
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll.
Föreläsning.
-Individers tränings- och tävlingsvillkor ur jämlik- och jämställdhetsperspektiv. -Samhällsideal som påverkar idrottsutövandet.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
I tävlingssituationer väljer eleven med viss säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
I tävlingssituationer väljer eleven med viss säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med säkerhet i möter med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Träningsprogram.
-Utformning och genomförande av individuella träningsprogram. -Värdering av träningsprogram. -Värdering av olika träningsmetoder.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet.
Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet.
Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: