Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer och formler

Skapad 2021-02-25 00:46 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Ekvationer och formler är en del av algebra. Vad menas med algebra? Det menas att man räknar med bokstäver och inte bara siffror. Varför ska man använda bokstäver när man räknar? Det finns flera förklaringar till ex. en av dem är att man får syn på de dolda mönstren. Man får inte bara ett svar.

Innehåll

Uttryck och ekvationer                                                                 

                                                                  

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med algebra. Vi kommer att ha genomgångar,  diskussioner, grupparbete och individuellt arbete.  

Bedömningen sker under lektioner och med hjälp a ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område.


När: v.2, v4, v6

Vad: Hantera uttryck och lösa problem med hjälp av ekvationer.

Examination: Skriftligt prov

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 • beräkna värdet av ett uttryck
 • använda prioriteringsreglerna vid beräkning med flera räknesätt
 • förenkla, tolka, och teckna algebraiska uttryck och formler
 • pröva om en lösning till en ekvation är korrekt
 • lösa linjära ekvationer algebraiskt (allmän lösningsmetod)
 • ställa upp ett algebraiskt uttryck eller en formel som beskriver en situation
 • förstå skillnaden mellan algebraiska uttryck och ekvationer
 • använda ekvationer och formler för att lösa problem inom karaktärsämnena
 • uttrycka dig skriftligt med matematiskt språk genom att redovisa dina beräkningar och tankegångar.

Tidsplan och detaljerad planering hittar du i OneNote.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Algebra ma 1a

Algebra

Ej genomfört/Ej deltagit
E
C
A
Begrepp
Du beskriver algebraiska begrepp översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver algebraiska begrepp utförligt med några olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver algebraiska begrepp utförligt och med flera olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller och bilder.
Procedur
Du utför beräkningar och algebraiska procedurer med viss säkerhet.
Du utför beräkningar och algebraiska procedurer med säkerhet.
Du väljer den snabbaste metoden.
Problemlösning
Du använder algebraiska begrepp med viss säkerhet för att lösa problem inom karaktärsämnena i bekanta situationer.
Du använder algebraiska begrepp med viss säkerhet för att lösa problem inom karaktärsämnena.
Du använder algebraiska begrepp med säkerhet för att lösa svåra problem inom karaktärsämnena. Dessutom upptäcker du generella algebraiska samband vid problemlösning.
Modellering
Du använder givna algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen matematiskt.
Du väljer och använder algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen matematiskt.
Du väljer, använder och anpassar algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen algebraiskt.
Resonemang Kommunikation
Du förklarar med enkla motiveringar och uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet samt med inslag av matematiskt språk.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du förklarar på olika sätt och utifrån olika synvinklar. Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar språket till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: