Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Mitt i prick 2B"

Skapad 2021-02-25 07:29 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola 2 Matematik
I Mitt i prick får du på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-1000. Du kommer att få arbeta med addition och subtraktion med mellanled, sambandet mellan multiplikation och division, mätning och mycket annat. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att lösa och formulera problem med hjälp av matematiken. Du ska kunna välja och använda lämplig metod för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Du ska utveckla din förmåga att följa och föra ett matematiskt samtal om tillvägagångssätt genom att ställa och besvara frågor som hör till ämnet.

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du ska lära dig:

 • Addition och subtraktion med mellanled - med tiotalsövergång
 • Positionssystemet 0 till 1000
 • Talen 0-1000
 • Klockan, volym, längd och vikt
 • Multiplikation
 • Division
 • Problemlösning
 • Programmering
 •  

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • problemlösning
 • matematikboken
 • whiteboard
 • dator
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Vad som kommer att bedömas:

Se kopplingar till läroplanen nedan:

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner, genomgångar och problemlösning,
 • arbeta i matematikboken och arbetsblad,
 • göra egna räknesagor med de olika räknesätten,
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick,
 • lämna in läxor,
 • göra Skolverkets bedömning i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: