Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse 2 - franska år 7

Skapad 2021-02-25 08:04 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du visar din läsförståelse genom att besvara frågor om innehållet i en text på svenska. Texten innehåller många ordgrupper, fraser och uttryck som du har arbetat med.

Innehåll

Diagnos i läsförståelse:

 

Text:

Du får läsa en text om en person och du ska sedan besvara frågor om denne på svenska.

 

Diagnosen rättas genom poängsättning, där maxpoängen är 21. Resultatet skrivs i matrisen, där även eventuella kommentarer kommer finnas med.

 

Maxpoäng: 21

A: 18 - 21

C: 14 - 18

E: 9 - 21

Matriser

M2
Matris för läsförståelse i franska - år 7

Förstå och tolka innehållet genom att få ihop delar av en text till ett sammanhang med en tydlig röd tråd.

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du hittar viktiga nyckelord i sammanhanget och med hjälp av dessa förstår du helhet och detaljer i texten, vilka du kan redogöra för i dina svar.
Du kan inte förstå innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen och du kan inte hitta/använda nyckelord för att förstå delar av innehållet.
Du kan förstå de mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan hitta/använda några nyckelord för att förstå helheten och även några detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du hittar/använder flera nyckelord för att förstå helheten och även flera detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan till största delen hitta/välja nyckelord för att förstå helheten och även de flesta detaljerna.
Välja och använda strategi för läsning
Du kan känna igen t ex ord och fraser som liknar svenskan eller engelskan och därmed lättare förstå mer av det du läser. Du har gjort dina glosläxor och har byggt upp ditt ordförråd. Du kan förstå hur delar hänger ihop i berättelsen.
Du kan inte välja eller använda dig av strategier för läsning, för att underlätta din förståelse av innehållet.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av en strategi för läsning.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: