Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi Åk 8

Skapad 2021-02-25 07:48 i Trönningeskolan Halmstad
Fritt eller bundet broderi
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Du ska brodera ett fritt broderi och då helst minst tre olika stygn. Fylla ytor och sy linjer, det är som att färglägga en bild med broderitråd. Motivet och vad det ska bli bestämmer du själv. Temat är konstnärligt skapande. Vad vill du säga med din bild?

Innehåll

Arbetssätt/Undervisning

Du ska brodera ett valfritt motiv med valfri söm. Du väljer även vilket bottentyg du vill sy på. Kolla igenom böcker och internet på fritt broderi och olika sömmar, prova gärna innan du sätter igång. Du kan kombinera broderiet med textilfärg, applikationer eller maskinsömnad.

Fritt broderi (till skillnad från bundet broderi) är förstygn, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn, langettstygn, plattsöm, schattersöm, kråkspark...

Jag visar och introducerar dig i broderi
Du kan söka inspiration med hjälp av bilder, texter eller någon webbsida som passar när du ska formge din bild.

Tänk efter vad din slutprodukt ska bli.

Du ska rita och planera din bild i originalstorlek på papper.
Bildens konturer ska föras över på bottentyget med hjälp av tex kalkerpapper.
Du broderar ditt arbete och monterar/syr din sak när broderiet är klart.
Skriv en utvärdering, fota din bild och lämna in på slöjdportfolio.

                                                                                                   

Innan du börjar brodera

Titta på instruktionsfilmer på YouTube hur man syr olika stygn. Ha en liten prov lapp redo att testa de stygn du tycker passar ditt arbete. 
Utifrån dina val väljer du passande nål, garn och väv. Detta i samråd med läraren.
Var noggrann när du mäter ut hur stor tyget/väven ska vara. **Visa ALLTID innan du klipper.
Nu är det dags att köra igång! Visa upp ditt arbete med jämna mellanrum så att det är lättare att korrigera eventuella misstag.
Efter att dit arbete är avslutat ska du fotografera med Ipaden och skriva en utvärdering av ditt arbete i slöjdportfolio. 

- Varför valde du detta motiv?

- Vilka olika stygn har du använt och varför valde du dessa?

- Är det vanligt i någon viss kultur att arbeta med detta?

- Hur har ditt arbete gått?

- Vilka problem har du stött på och hur har du löst det?

- Vad har du lärt dig? Ex. material, val av garn, val av motiv etc.

- Vad skulle du tipsa din kompis om i Vilka material har du valt?  Tänka på innan hen sätter igång?                                                                                                                                                                                                                                                   

Uppgifter

 • Fritt Broderi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9

Matriser

Sl
Broderi

E
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
C
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
A
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision
Utifrån syftet med slöjdslöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekterväljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdslöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekterväljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdslöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekterväljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar eleven och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar eleven och väljer handlingsalternativ som leder framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: