Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lathund lärloggar Videgårdens förskola

Skapad 2021-02-25 08:09 i Videgårdens förskola Östersund
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en lärlogg kan utformas, vad den bör innehålla för att vara underlag för er pedagogiska dokumentation av undervisningen. Den innehåller även reflektionsfrågor som ska användas i arbetslaget.

Innehåll

Mallen för Lärlogg är en lathund för hur ni skapar lärloggar och ska inte kopieras, publiceras eller tilldelas.

 

En lärlogg motsvarar den löpande dokumentation som ni gör utifrån den undervisning som pågår i gruppen. Lärloggarna kan vara individuella, det vill säga beskriva enskilda barns görande, eller riktade för en grupp barn.

För att lärloggarna ska vara ett kvalitativt underlag som för arbetet framåt, bör de innehålla beskrivningar av nedanstående frågor.

Se Del 1

 

Viktigt!  

  • Kopiera över frågorna under Del1 till den lärlogg du ska skapa och använd frågorna som stöd. 
  • När du skapar en lärlogg, koppla lärloggen till den Utbildningsplan och/eller Undervisningsplan den hänger ihop med.
  • Välj passande etikett. Etiketterna sorterar materialet vilket underlättar vid utvärdering. 
  • Välj de läroplansmål som passar för lärloggen
  • Publicera för Vårdnadshavare – klicka i Vårdnadshavare och välj Publicera
  • Spara som utkast  – klicka ur Vårdnadshavare och välj Publicera. Inlägget syns nu bara för pedagoger.
  • Kom ihåg att aldrig lägga igenkänningsbara bilder på barnen i lärloggarna

       ___________________________________________________________________________________________________

 

DEL 1- Lärlogg (dokumentation) 

Beskriv i löpande text: (Denna text publiceras för vårdnadshavare. Lägg även till bild som är färdigredigerad och som väl illustrerar det du beskriver i texten. Enskild lärlogg kan innehålla bild på just det barnet men grupplärloggar ska inte innehålla igenkännbara bilder på barnen.

 

 

Varför valde vi att göra den här aktiviteten? 

Vad har vi gjort? Vad har barnen fått vara med om/uppleva? under just detta undervisningstillfälle.

Vad såg vi hände? Barnen gör... barnen säger...

 

 

 

       ____________________________________________________________________________________________________

 

DEL 2-Reflektion med arbetslaget

På arbetslagets reflektionstillfälle kan ni använda er av följande frågor för att reflektera över de skapade lärloggarna.

Detta gör ni i rutan längst ner som heter "Reflektion" (bara för arbetslaget). Kopiera frågorna och klistra in dem i reflektionsrutan.

 

Undervisningsmiljö:

Hur tror vi att vårt förhållningssätt och vår organisation under aktiviteten har påverkat barnen?

Vad hade jag/vi kunnat göra annorlunda/ kan göra till nästa gång?

Vad var framgångsrikt?

Barnens reaktioner:

Vad visade de intresse för?

Vilka kommentarer och frågor dök upp?

Var alla barn lika delaktiga?

Utveckling:

Hur går vi vidare till nästa gång? - förhållningssätt, organisation, material, dokumentation

Hur utmanas barnen vidare?

Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: