Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer/Minoritetsspråk Vt-21 Mia

Skapad 2021-02-25 08:23 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Ett fördjupningsarbete om samerna samt en orientering om Sveriges minoritetsspråk. Lyssna bok, se filmer, göra podcast och skapa "spoken word"

Innehåll

 

Samer/Minoritetsspråk Vt-21 

 

 

 

Syfte

 

Du ska lära dig mer om Sveriges minoritetsspråk samt fördjupa kunskapen kring samernas situation i vårt land både historiskt och nutid. Med fakta från området ska du med ord, bild och ljud skapa ny kunskap och förmedla den till dina klasskamrater.

 

Förankring i styrdokumenten

 

Du kommer arbeta med; Språkbruk i Sverige och Norden, Språkbruk genom tiderna, Texter i digitala miljöer, lyrik, språkets betydelse för att utöva inflytande, informationssökning, källhänvisning, lässtrategier för att förstå olika typer av text, texter som kombinerar ord, bild och ljud, muntliga redogörelser, diskutera, ställa frågor, framföra åsikter samt underbygga argument.

 

Hur ska vi arbeta?

 

·         Lyssna på en bok; ”SMS från Sopporo” 11 delar, 3 delar/vecka hemma. https://urplay.se/program/169752-sms-fran-soppero-del-1
och arbeta med innehållet i klassrummet i form av frågor att svara på, reception och samtal.

 

·         Läsa ”Spegla språket” s. 212-220.

 

·         Lyssna på pod ”Samernas historia”, https://poddtoppen.se/podcast/1535907645/kunskapsverket-historia/samernas-historia 

 

·         Se ”Sapmisisters” 4 avsnitt à 30 min. www.vimeo.com

 

·         Se ”Vi får aldrig glömma”, www.ur.se om 4 samiska ungdomar och hur deras ursprung har påverkat dem.  Skriva reflekterande text efter varje avsnitt samt diskutera innehållet i grupp.

 

·         Göra en Podcast där du fördjupar dig i ett ämne, diskuterar, resonerar, ställer frågor, framför åsikter och underbygger dina argument. Syftet är att du ska lära dig något nytt genom att använda ditt språk på ett varierat sätt och förmedla denna nya kunskap till dina klasskamrater.

 

·         Träna på att vara källkritisk och att källhänvisa.

 

·         Skapa lyrik genom antingen hiphop eller spoken word där du framför din åsikt och ditt budskap inom det ämne du valt att fördjupa dig i.

 

Förslag på ämnen

 

Boken, Ann-Helen Laestadius, Maxida Märak, Mimmi Märak, Sapmi, Jojk, Renskötsel, samernas historia, Minoritetsspråk, Rasbiologi, Urfolk eller annat förslag kopplat till arbetsområdet.

 

 

 

Vad bedöms du på?

 

Hur väl du läser och förstår olika texter. Hur väl och varierat du formulerar dig i skrift. Hur väl och varierat du formulerar dig muntligt, diskuterar, ställer frågor, framför åsikter samt underbygger argument i samtal, diskussioner samt i fördjupningsarbetet. Hur väl du kombinerar ord, bild och ljud i din podcast. Hur väl du kan motivera dina källor.

Mia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: