Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2021 Grovplanering i Modersmål (åk2-3)

Skapad 2021-02-25 08:35 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 2 – 3 Modersmål
Grovplanering för hela vårterminen för årskurs 2-3 elever som går i modersmålsundervisning.

Innehåll

Målgrupp: årskurs 2-3

 

Förmågor i fokus:

formulera sig i skrift

läsa och analysera skönlitteratur ( bilderböcker, kapitelböcker i tryckt eller digitalform)

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser, och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

 

Du ska kunna:

förstå det du läser genom de olika strategier (textkopplingar, förutspå, ställa frågor till texten)

skriva ord och meningar med rätt ordföljd och interpunktion

återberätta genom att prata med andra om sina läsupplevelser

 

Arbetssätt 

öva på formulera och skriva längre meningar 

läsa olika texter i klassen

lyssna på olika texter när de högläses

samtala om lästa texter med varandra för att skapa gemenskap och för att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Vi använder texter vars tema tilltalar elevers intresse eller erfarenhet

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja uppgifter 

En del övningar utförs enskilt, andra i par eller grupp.

 

 Delaktighet och inflytande över undervisningen

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja bland olika alternativ hur uppgifter ska besvaras (handskiven, digital, mm) 

Materialet/Text som används är baserat på elevens intresse

 

Digitalt verktyg som används i undervisningen sker genom

Forms Liveworksheet Kahoot Polyglout 

 

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ och summativ bedömning

Digitala verktyg som används i undervisningen visar resultat som visar tydligt vilka delar behöver tränas mer eller att om undervisningen behöver anpassas/justeras.

Aktivt deltagande i klassen och aktiviteter bidrar till en helhetsbedömning av visad kunskap.

Skolverkets olika bedömningsstöd som komplement till ämnets kursplan och kunskapskrav.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: