Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utryckningsfordon och yrket bakom- Räkan Vt21

Skapad 2021-02-25 08:39 i 223951 Förskolan Marievik Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Wio-wiio-wiio, diiidooodiiidoo var är det som låter? Avdelningen Räkans utforskande av utryckningsfordon och yrket bakom? Vi undersöker och lär oss om brandbilar, ambulanser och polisbilar och de som arbetar inom räddningstjänsten.

Innehåll

 

Inledning

 

 I våra observationer har vi sett följande:

 

 Under höstterminen har vi noterat hur barnen uppmärksammat ljudet av olika utryckningsfordon i närområdet samt intresset för att hjälpa varandra utifrån förra projektet.

 

Barnen väljer gärna litteratur som handlar om olika utryckningsfordon.

 

När de får bestämma digital lärmiljö så vill de se brandbilar, ambulanser

 

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 

 Utryckningsfordon och yrket bakom.

 

Vilka fordon finns? Hur låter de? Vilka kan arbeta som…?

 

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 

För att barnen ska få ökad kunskap kring olika krissituationer, när vi ringer, vart vi ringer och vilka som kommer.

 

Även att hjälpa varandra och vara en god och demokratisk medborgare.

 

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

 Att alltid prata med en vuxen om det uppstår problem, skada eller oro.

 

Att vi ringer 112 om något allvarligt inträffar.

 

Vilka olika fordon som finns för de olika utryckningskategorierna.

 

Motverka könstereotypa könsroller i relation till räddningstjänsten.

 

Att vi lär oss hur olika utryckningsfordon låter.

 

Vilka verktyg eller hjälpmedel använder de olika yrkena.

 

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…

 

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • Fantasi och föreställningsförmåga
  • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande

 

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

 Genom tre olika stationer i miljön, ett sjukhus, en brandstation och en polisstation.

 

När barnen får möta miljöerna kommer vi dokumentera och observera noggrant hur de interagerar med materialet, varandra och påvisar sin förförståelse för de olika yrkena.

 

Att låta barnens fantasi och lekar styra nästa steg i projektet får oss att se om vi observerat rätt eller ej kring barnens intresse.

 

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 

 Samspelet, kamratkulturen och förhållningssättet i barngruppen. Att vi fortsätter att stötta och vara närvarande i barnens lekar och finnas nära till hands när de behöver oss.

 

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 

 De pratar om brandbilar, vilka färger, hur de låter, de kan tankbil, kranbil.

 

Barnen pratar om att brandbilar och ambulanser hjälper människor.

 

Diskussioner kring vilket fordon de ser / hör.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: