Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 7 Liber VT21

Skapad 2021-02-25 08:39 i Vårbyskolan Huddinge
Läsförståelse prov årskurs 7
Grundskola 7 Engelska
Läsförståelse prov för årskurs 7. Provet genomförs för att se vilken nivå eleven ligger på i årskurs 7.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska läsförståelse

F
E
C
A
1
Uppfatta
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
2
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agerar urifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3
Strategier för läsförståelse
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texter.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texter.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehåll i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: