Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fred och konflikt. Åk 9 VT21

Skapad 2021-02-25 09:01 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Media rapporterar dagligen från olika typer av konflikter runt om i världen. Vi hör om strider mellan länder och om inbördeskrig inom länder. Vi se fredliga demonstranter attackeras och civila dödas. Ibland kanske du upplever en känsla av hopplöshet. Det kan kännas som att det aldrig kommer att bli fred på jorden. Men faktum är att vår tidsålder är den fredligaste någonsin…

Innehåll

Fred och konflikt

Samhällskunskap åk 9

 Vi kommer att utgå från kapitlet om fred och konflikt i läroboken “Utkik - samhällskunskap 7-9” sid. 235-256. För mer utförlig beskrivning av arbetsområdet, samt tidsplan se Classroom.


Övergripande frågor

1.       Vad är en konflikt, och hur kan olika konflikter uppstå och se ut?

2.       Vilka hotbilder mot fred finns i världen?

3.       Orsaker till och konsekvenser av konflikter.

4.       Hur fungerar internationell konflikthantering och lagstiftning kring krig?

5.       Vad är terrorism? Orsaker och konsekvenser.

 

Tidsplan och upplägg

v. 9 – Uppstart och genomgångar. Diskussioner

v. 10 – Genomgångar, diskussioner och arbete med uppgifter i Utkik

v. 11 – Ev. namngeografi, annars arbete med uppgifter i Utkik

v. 12 Ev. namngeografi eller fältstudie, annars arbete med uppgifter i Utkik

v. 13 Ev. läsförståelse (svenska). Fredag lov!

 

Underlag för bedömning

-          Delaktighet på lektioner/vid diskussioner

-          Uppgifter på s. 240 och 252 i Utkik - lämnas in

Syfte och mål.

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

 -få kunskap om olika typer av konflikter i världen. 

- få kunskap om hur folkrätten i väpnade konflikter fungerar, samt hur internationell konflikthantering kan se ut.

- få kunskap om och förstå vad som ligger bakom olika konflikter och vilka konsekvenser de lan leda till.

- förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom arbetsområdet.

- kunna sätta dig in i hur stater och människors livssituation påverkas av väpnade konflikter de drabbas av. 

 

Bedömning - vad och hur.

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:

-använda och hitta fakta om en utvald väpnad konflikt och att se till orsaker samt konsekvenser av denna konflikt.

- använda samhällsrelaterade begrepp på ett fungerande sätt.

 

Så här kommer bedömningen att ske:

- jag ser hur du utför ditt arbete lektionstid, enskilt och i samarbete med klasskamrater.

- jag ser till din delaktighet i de muntliga diskussionerna som kan uppstå lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
1. Samhällsstrukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2. Undersöka strukturer i samhället
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3. Använda begrepp
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4. Påverka och påverkas
samt förhållande som begränsar möjlighet att påverka
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
5. Undersöka samhällsfrågor
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6. Värdera & uttrycka ståndpunkter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
7. Mänskliga rättigheter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: