Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Tallen

Skapad 2021-02-25 09:29 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
En planering som beskriver hur vi arbetar under Introduktionsperioden i Tallen på Furustugan förskola.

Innehåll

 

Bakgrund:

Varje barn och vårdnadshavare ska få en positiv introduktion och trygg grund att stå på i förskolan. På Tallen tillämpar vi en föräldraraktiv modell för introduktionen som vi har märkt lett till positiva resultat med trygga barn och vårdnadshavare.

Under föräldraraktiva inskolningen deltar vårdnadshavaren i verksamheten på förskolan tillsammans med sitt/sina barn. Pedagogerna söker kontakt med barnet i en takt som känns positiv för alla inblandade parter.

Syfte:

Ge barnet/barnen chans att successivt vänja sig vid förskolans miljö.

Skapa möjlighet till en trygg anknytning till pedagogerna och andra barnen på avdelningen.

Ge barnen/barnet en chans att bekanta sig med de inne/ute miljön på förskolan och avdelningens rutiner.

Mål:

Skapa en positiv start för barnet/barnen.

Introducera nya föräldrarna i förskolans verksamhet.

Få barnet/barnen känna sig nyfikna på sin nya avdelning med pedagoger, kompisar och rutiner.

Börja bygga en länk mellan förskolan och hemmet med syfte på ett förtroende mellan föräldrar och pedagoger.

Tillvägagångssätt:

Vi pedagogerna på Tallen ser samarbetet med hemmet som en grundläggande byggsten för att skapa en positiv introduktion till förskolan. Under introduktionen inser vi att det är viktigt att ta hänsyn till såväl nya som redan befintliga barn på avdelningen. Vi välkomnar även frågor  och funderingar från vårdnadshavare inför första mötet på förskolan.

Familjen välkomnas med ett välkomstmejl med grundläggande information med bland annat bokade tiden och platsen.  

Vi har förberett befintliga barnen i barngruppen om vem som ska börja så de kan vara med och välkomna den nya familjen.

Dag ett brukar barnet/barnen tillsammans med vårdnadshavare träffa oss en timme ungefär för att tillsammans gå igenom hur vi tänker oss att introduktionen skall gå tillväga. Det är viktigt att utgå från det enskilda barnet/barnen och vårdnadshavarens behov. Därför att vi alla har olika förutsättningar inför nya utmaningar.

Dag två är barnet/barnen på förskolan tillsammans med en utav vårdnadshavarna. Detta fortsätter tills barnet/barnen och vårdnadshavarna känner sig redo att lämna över till pedagogerna helt och hållet.

Dom första dagarna är det nya barnet/barnen och vårdnadshavarna med kortare stunder utifrån behov och önskemål. Fokuset är att skapa en positiv bild av förskolan för de inblandade parter. Introduktionen sker både inne och ute. Vid tillfälle visar vi barnet/barnen och vårdnadshavaren runt på hela förskolan.

Pedagogerna verkar för en lugn och trygg miljö på avdelningen genom att vara goda förebilder med fokus på det kompetenta barnet. Några få barn från den befintliga barngruppen är med och bjuder in barnet/barnen på avdelningen.

I samråd med vårdnadshavarna skapar vi en rutin för lämning som är anpassad till barnet/barnen.

Efter introduktionen:

Vi pedagoger på Tallen skriver en lärlogg på Unikum som beskriver hur introduktionen har gått för barnet/barnen i både text och bild. När introduktionen är slutförd erbjuds vårdnadshavarna ett samtal om hur introduktionen har genomförts och hur de upplever att det har gått. Vi  använder oss av samtalsmallen i Unikum så att vårdnadshavaren kan få chans att svara på några frågor kring introduktionen.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: