Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8: Optik och akustik

Skapad 2021-02-25 09:17 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi ska arbeta med akustik (ljud) och optik (ljus). Du kommer att få lära dig hur ljud uppstår och breder ut sig. Vi kommer också att titta närmare på hur ett öra och ett öga är uppbyggt. Vi kommer även att ta upp hur ljus breder ut sig och vad färger är för något.

Innehåll

Vilket material behöver du?

Avsnitt 10 i NE.
Dokument i Classroom.
Filmer.

Hur ska du arbeta med området?

Vi kommer att arbeta med följande ord och begrepp inom området akustik (ljud):

- vibrationer, våglängd, ljudvåg, Hertz, frekvens, resonans, ultraljud, infraljud, ljudnivå, decibel, eko, trumhinna, städ, hammare, stigbygel, balansorganen, hörselsnäcka.

 

Vi kommer att arbeta med följande ord och begrepp inom området optik (ljus):

- ljusstyrka, belysning, reflexionslagen, infallsvinkel och reflexionsvinkel, normal, konkav och konvex spegel, totalreflexion, konkav och konvex lins, tunnare och tätare medium, närsynt, översynt, spektrum, polariserat ljus.

- du kommer att genomföra undersökningar om ljud och ljus.

- vi kommer diskutera samhällsfrågor som är relaterade till ljud och ljus.

Vad ska du kunna när området är avslutat?

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle inom området ljud (hur ljud påverkar hälsan) och ljus,

 

genomföra systematiska undersökningar inom området ljud och ljus och sammanställa dessa i tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter,

och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur ljud uppstår, egenskaper, breder ut sig och kan registreras på olika sätt samt ljusets utbredning, reflektion och brytning, hur ögat uppfattar färg.

Hur ska du visa vad du kan?

Du kommer att bli bedömd på hur du resonerar kring samhällsfrågor som rör ljud och ljus, t.ex. hörselskador, användning av ultraljud inom sjukvård och sola solarium. Detta sker genom inlämning av rapport.

Du kommer att bli bedömd på hur du dokumenterar och drar slutsatser på en laboration om ljus.

 

Uppgifter

 • Laboration - Optik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Åk 8: Optik och akustik

Ta ställning

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och ljus, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och ljus, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och ljus, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förbättra en undersökning
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera en undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp och resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: