Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok idrott och hälsa

Skapad 2021-02-25 09:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Du ska på idrottslektionerna kör egen träning. Det finns förslag på pass som du ska träna när vi har hemundervisning. Du ska även skriva en träningsdagbok se instruktion nedan.

Innehåll

Idrott & Hälsa:

 

Träningsdagbok

Din uppgift är nu att föra en träningsdagbok över de aktiviteter och träningsmoment som du genomför. Tanken är att du genom att föra denna dagbok ska fundera och reflektera över:

• hur aktiv du är

• vikten av att ha en målsättning

• din hälsa

• hur du kan förändra och förbättra ditt sätt att träna och vara aktiv.

E-nivå

C-nivå

A-nivå

I kunskapskraven står det: E-nivå Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

C-nivå Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

A-nivå Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. För att kunna reflektera över den egna träningen kan det även vara viktigt att skriva ner vad det är vi gör och varför vi gör denna uppgift.

 

 

- Du skall ha en målsättning med din träning under dessa veckor.

- Du skall skriva upp de träningspass du gör dessa veckor.

- Du skall utförligt analysera hur aktiviteterna och din målsättning påverkar din hälsa samt fysiska förmåga.

Du ska skriva ner dina aktiviteter och märka dem med träning eller vardagsmotion på idrottslektionerna. Med träning menas all träning som du planerar in, där du byter om till träningskläder, blir svettig och varm och där pulsen höjs. Med vardagsmotion menas de fysiska aktiviteter som du gör under dagen (t.ex. promenerar, cyklar, hugger ved, mm). Flera aktiviteter per dag går bra att fylla i. Träningsdagboken kan du lägg på drive under idrott. Var noga med att skriva ner tiden som dina träningspass eller vardagsmotion tar! Efter att du genomfört din träningsvecka och skrivit ner dina träningspass ska du svara på de frågor som finns på pappret. Det är viktigt att du reflekterar utifrån dina förutsättningar och mål.

Inlämningen kommer ske på drive. Lycka till!

 

Exempel på hur en träningsdagbok kan se ut:

Datum

Typ av träning

Aktivitet

Tid

Kommentar Ex: Träning Löpning/ Intervaller 45 min 4min x 7, jobbigt!

Ex: Vardagsmotion långpromenad med hunden 65 min soligt och trevligt

Ex: Träning Fotbollsträning 90 min Teknikträning + Tvåmål

Ex på träning under idrottslektionerna.

 

Tips på träningspass på idrotten 

Löpning 4 km, 5km, 6km, 7km,8km,9km,10km.

Intervall träning

Cykla

Olika pass på youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

https://www.youtube.com/watch?v=_Zem0_qsDg0

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8

https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=456s

https://www.youtube.com/watch?v=bgdb5QgI9aU

https://www.youtube.com/watch?v=8M_6bSzFVhE

https://www.youtube.com/watch?v=1eyRo1FnQs4

https://www.youtube.com/watch?v=wox_zFK1-aE

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

https://www.youtube.com/watch?v=2auAYmNWqcI

https://www.youtube.com/watch?v=QuMkuf_-32Q

https://www.youtube.com/watch?v=_O1nvTQqxoU&t=575s

1.Vilka var/är dina målsättningar?

2. På vilket sätt täcker din träning upp så att du når dina målsättningar? Var noga med att motivera varje led!!

3.Vad fattas i din träning för att du ska nå dina målsättningar? Var noga med att motivera varje led!!

4. Titta på dina målsättningar igen. Finns det saker i ditt övriga liv som du tänker extra på för att nå dina mål? (t.ex. kost, livsstilsval, sömn m.m.). Var noga med att motivera varje led!!

5. Avslutningsvis vill jag att du funderar över vad som får dig att må bra. Vad gör du i ditt liv för att behålla en bra hälsa (både fysiskt, psykiskt och socialt)? Finns det något du skulle behöva tänka på för att må bättre? Utveckla och motivera dina svar!

Lycka till!!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: