Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PoB pilot Nyängsvägen 21

Skapad 2021-02-25 09:54 i Testförskola Bromma Stockholm Bromma
Förskola
Planering för att testa och laborera fram ett arbetssätt för utvecklat SKA arbete, förbättrad kommunikation, uppföljning och analys.

Innehåll

 

TEMA: Vårt Bromma, barns relation till och dialog med sin närmiljö

  • Hur kan vi möta och skapa relationer i och utanför förskolan?
  • Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid ? 

 

Bakgrund 

Hur vi arbetar för att skapa en hållbar framtid är en av vår tids viktigaste frågor. Hållbar utveckling är en sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. (Bruntlandrapporten 1987 s.43)
 
 Verksamheterna( förskola-skola) måste arbeta med en mångfald metoder. Ett övergripande förhållningssätt är att titta bakåt historiskt, att reflektera över nuet och visionera om framtiden. Målsättningen kan aldrig vara att leverera färdiga svar utan ge barnen och ungdomarna förmågan att fatta egna väl övervägda beslut i en alltmer komplex vardag ( handlingskompetens)  Skolverket 2017.
Vi lever i en tid där vi människor står inför många etiska och svåra frågor kring att verka för en hållbar framtid. För oss i förskolan innebär det att vi behöver tänka mer om vilket innehåll och utforskande vi väljer att arbetat med tillsammans med barnen. Hur kan vi lyfta fram och synliggöra demokratiska värden i arbetet med hållbar framtid tillsammans med barnen?
I Reggio Emilia menar man att alla människor från början är utrustade med en känslighet för ekologin, en förmåga att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen och hela sin omvärld . Man pratar inte längre om människan kontra naturen utan om människan som en del av naturen
I arbetet med hållbar framtid handlar det bl.a. om att ge barnen en framtidstro. En starkt tillit till sina egna tankar och hopp om att det är möjligt att förändra världen.
Förskolans läroplan vilar på demokratiska värden och dessa är centrala i arbetet med hållbar framtidDemokrati är inget som kan övertas från en generation till nästa, demokrati måste återerövras av varje ny generation.

 

Idag blir det alltmer tydligt att lärande för hållbar
utveckling handlar om att förvärva kunskaper som gör det möjligt för en individ
att delta i demokratiska processer. Därför blir en viktig uppgift för förskolan
att finna demokratiska verksamhetsformer där processen sätts i centrum, där
barnen får genomleva demokrati i verksamheten. Skolverket

Vi behöver utmana oss i att stanna upp och tillsammans med barnen ställa oss i nära relation med miljö, material och varandra. Se långsamheten, upprepningen och tiden som en viktig aspekt i barns undersökande

  •  Att undersöka hur barn lär och förundras över sin omvärld
  •  Att ge barnen möjlighet att fördjupa sin nyfikenhet inför naturens processer och uppmärksammas på relationen mellan människa och natur
  • Att lyfta fram och synliggöra demokratiska värden i arbetet med hållbar framtid tillsammans med barnen
  • Att ta vara på och uppmuntra barns kreativitet 

Vi får inte förlora den empatiska relationen med det vi har runtomkring oss, barnet har det i sig och vi vuxna måste rädda den förmågan. 

Gregory Bateson. Antropolog, systemteoretiker och kommunikationsteoretiker)

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: