👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern Brunnsåkersskolan 2019

Skapad 2012-02-29 15:16 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbete med tema vintern i åk 4-Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi Kemi Fysik

Innehåll

Planering

Syfte/Mål

Genom undervisning i biologi, kemi och fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • göra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • läsa och analysera texter för olika syften

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

För att klara målen skall du när vi är klara med temat :

  • kunna göra jämförelser mellan olika djurs och växters strategier för att klara vintern
  • ha genomfört experiment om vätskors utvidgning
  • kunna redogöra för vattnets tre aggregationsformer
  • kunna redogöra för hur en termometer fungerar
  • ha genomfört ett experiment där du ska få en isbit att klara sig så länge som möjligt
  • kunna dra egna slutsatser om vilket material som passar bäst till grytunderlägg och vilket material man skall lägga en påse djupfrysta bullar på, som man vill tina.
  • ha skrivit ner hypotes, genomförande och slutsats till experimenten 
  • kunna läsa olika faktatexter och svara på frågor

Bedömning

Kan göra jämförelser mellan olika djurs strategier för att klara vintern (likheter och skillnader).

Visa att du kan läsa och förstå en faktatext genom att svara på frågor.

Visa att du kan dra egna slutsatser om vilka material som passar bäst till grytunderlägg och vilka material man skall lägga en påse djupfrysta bullar på, som man vill tina (ledande och isolerande materials egenskaper).

Vara med och delta aktivt i experiment där du kan jämföra dina egna och andras resultat. 

Kunna konstruera en egen termos utifrån din kunskap kring ledande och isolerande material.

Kan redogöra för vattnets aggregationsformer samt dra slutsatser till hur en termometer fungerar.