Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket

Skapad 2021-02-25 10:17 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Språket i Montessoriverksamheten

Innehåll

När barnen börjar på kärnan är miljön välanpassad för alla åldrar. I montessoriverksamheten arbetar man mycket med det talande språket. Barnen behöver begrepp och ett stort ordförråd för att kunna uttryck sig. Genom vår genomtänkta miljö uppmuntrar vi barnen till talet och ger dem nyanser i språket. Vi arbetar även mycket med de skrivna språket, för att barnen ska kunna använda de skrivna språket så måste handen och hjärnan vara förberedda. Montessoriverksamheten är uppbyggd så att språket är levande i verksamheten och anpassad för alla åldrar. Reflektionen tillsammans med barnen gör vi i en gemensam samling med en pedagog. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: