Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gosedjursmatematik

Skapad 2021-02-25 10:31 i Askeby skola Linköping
Kan gosedjur vara matematik?
Grundskola F Matematik
Kan gosedjur vara matematik?

Innehåll

 

 

En uppgift i Lyckostjärnan handlar om att eleverna ska avbilda sitt gosedjur och skriva vad denne heter.

I samband med den uppgiften arbetar vi med matematik som har sin utgångspunkt i alla elevers gosedjur. Eleverna sorterar, ser likheter och skillnader. Eleverna lägger dem i storleksordning både hur de ser ut och hur de skulle vara om alla gosedjur var verkliga. Eleverna arbetar både enskilt och tillsammans i helgrupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: