Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-25 10:35 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola F Matematik
I området matematik lär vi oss mer om bland annat siffrorna, geometriska figurer, lägesord, vikt och längd samt addition och subtraktion.

Innehåll

Under matematiklektionerna kommer eleverna få inblick i olika arbetsområden, testa olika arbetssätt samt i olika konstellationer till exempel enskilt, par och i grupp. Arbetsmaterialet är Livet i mattelandet samt skolplus (mattetåget).

Eleverna kommer att få en inblick i:

 • Lägesbeskrivning t.ex. över/under, först/sist, första, andra, tredje, bakom/framför
 • Beskriva och jämföra
 •          Geometri och symmetri
 •      Klassificera och gruppera
 •         Mönster
 •        Jämföra antal
 •         Hälften dubbelt
 •         Antal, räkneord och siffror
 •         Lära känna talen 0-10
 •         Ordningstal
 •      Addition och subtraktion
 •      Femkompisar och tiokompisar

 

På ett lekfullt och laborativt sätt arbetar vi med matematiken genom:

 •         Räkneramsor
 •         Bygga och konstruera tal
 •        Spela spel
 •         Sortera och klassificera
 •         Hitta mönster
 •         Samtala och samarbeta
 •         Träna oss på olika begrepp
 •          Lösa problem enskilt och i grupp
 •      Använda digitala verktyg (lärplattor)
 •      Se film om de olika områdena t.ex. livet i mattelandet eller skolplus
 •      Vardagsanknutna problemlösningsmetoder
 •      Konkret material i olika laborativa övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: