Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2021-02-25 10:36 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F – 9
Från och med vecka 5 kommer vi att arbeta med området Geometri. Vi fördjupar oss i följande: 1. vinklar 2. trianglar 3. area och omkrets 4. enhetsomvandling 5. volym

Innehåll

1. Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig: 

Trianglar

 • vilka grupper trianglar delas in utifrån egenskaper (likbentliksidigrätvinkligtrubbvinkligspetsvinklig)
 • beräkna vinkelsumman i en given triangel

Area och omkrets

 • beräkna omkretsen av olika geometriska figurer (kvadratrektangeltriangelparallellogram och cirkel)
 • beräkna arean av olika geometriska figurer (kvadratrektangeltriangelparallellogram och cirkel)

Volym

 • hur man beräknar volymen av en kub eller ett rätblock

Enhetsomvandling

 • hur man omvandlar volym eller längd enheter

Vinklar

 • vinkelns olika delar (vinkelbenvinkelspetsvinkelbåge)
 • olika typer av vinklar (rak vinkelrät vinkelspetsig vinkeltrubbig vinkelvertikalvinkelsidovinkel)
 • rita vinklar
 • mäta vinklar (både med hjälp av gradskiva och genom att använda dig av vertikalvinkeln eller sidovinkeln)

2. Centrala innehållet, Lgr 11

 • mätning av vinklar, samt kännedom om olika typer av vinklar
 • grundläggande geometriska objekt
 • metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas

 

3. Undervisningens innehåll 

När vi arbetar med området Geometri kommer vi att utgå från läromedlet Pixel 6A, kapitel 4 och Pixel 6B, kapitel 5. Undervisningen kommer att bygga på:

 • gemensamma genomgångar
 • eget arbete
 • laborativa aktiviteter i par/grupp
 • filmer
 • diskussionsuppgifter (problemlösning)

4. Bedömningsunderlag

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov på E/C/A-nivå.

Bedömning sker även kontinuerligt under lektionstillfällena.

5. Begreppslista

 • vinkelben
 • vinkelspets
 • vinkelbåge
 • rak vinkel
 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • vertikalvinkel
 • sidovinkel
 • vinkelsumma
 • gradskiva
 • likbent triangel
 • liksidig triangel
 • rätvinklig triangel
 • trubbvinklig triangel
 • spetsvinklig triangel
 • area 
 • omkrets
 • begränsningsarea
 • volym

Matriser

Geometri åk 6

E - nivå
C - nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Kunna namnge och beskriva geometriska figurer.
Du visar att du ibland klarar av att namnge och beskriva geometriska figurer
Du visar att du ofta klarar av att namnge och beskriva geometriska figurer
klarar av att namnge och beskriva geometriska figurer
Ny aspekt
Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets).
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets)
Ny aspekt
Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (arean). T ex: En rektangel är 8 cm lång och 2 cm bred. Räkna ut arean!
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (arean)- T ex: En rektangel är 5 cm lång och 4 cm bred. Rita en diagonal i rektangeln. Räkna ut rektangelns och triangels area!
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (arean). T ex: Cirkelns area är ungefär lika stor som arean av tre kvadrater om kvadraternas sida och cirkelns radie är lika långa. Hur stor area har en: a, kvadrat med sidan 5 cm b, cirkel med radien 5 cm?
Ny aspekt
Räkna ut volymen av en kub eller ett rätblock
Du visar att du ibland klarar av att räkna ut volymen av en kub eller rätt block
Du visar att du ofta klarar av att ut volymen av en kub eller rätt block
Du räknar ut volymen av en kub eller rätt block med stor säkerhet.
Ny aspekt
Använda de vanligaste enheterna för area eller volym
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Beräkningar av enheterna och omvandling mellan enheterna.
Du visar att du ibland klarar av att växla mellan area- och volymenheterna.
Du visar att du ofta klarar av att växla mellan area - och volymenheterna.
Du växlar mellan alla area- och volymenheterna med stor säkerhet.
Ny aspekt
Förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (skala). T ex: Här är en bild i skala 1:2 av en tändsticksask. Hur lång är varje sida av tändsticksasken a, på bilden b, i verkligheten? (med tillhörande bild.)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (skala) T ex: Hur många cm blir trädet på en bild om skalan är: a, 1:5 b, 1:25 c, 1:1 000? ( I verkligheten är trädet 5 m hög.)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (skala). T ex: Bok 6A: s. 91 uppg. 140
Ny aspekt
Att kunna begreppet vinkel samt olika slags vinklar och hur kan man mäta, rita och räkna en vinkel.
Eleven vet tex att en rät vinkel är 90° Att ett halvt varv är 180° Att ett helt varv är 360° kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
Eleven vet tex att en rät vinkel är 90° Att ett halvt varv är 180° Att ett helt varv är 360° - spetsiga vinklar < 90° - trubbiga vinklar > 90° Kunna mäta med gradskiva l
Eleven vet tex att en rät vinkel är 90° Att ett halvt varv är 180° Att ett helt varv är 360° - spetsiga vinklar < 90° - trubbiga vinklar > 90° Kunna mäta med gradskiva Räkna ut vinkelsumman i en triangel
Ny aspekt
Matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. T ex: Rita en rektangel som är 5 cm lång och 4 cm bred. Rita en diagonal i rektangeln.Vad kallas de två figurer du får då?
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. T ex: Rita en likbent triangel med basen 6 cm och höjden 4 cm.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. T ex: En rektangel har omkretsen 26 cm och arean 40 cm2. Hur lång är rektangelns längsta sida?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: