Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret vecka. 3

Skapad 2021-02-25 10:44 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Målet för denna veckan är att slutföra våra två inskolningar, så de kan börja på riktigt på Måndag. Och att de ska var trygga och varit med om de olika rutinerna i vår verksamhet. 

Vi kommer starta upp vårt tema med matematik aktiviteter. Vi kommer att återkomma till olika sätt att mäta.  Vad kan man mäta med/ vad heter de olika redskap vi har använt när vi mäter?  Hur gör man när man mäter? Vad heter de olika  cm, dm och meter. Hur gör man när man mäter längd, höjd och bredd.

Syfte: Se vad har barnen lärt sig och tagit till sig under de tidigare aktiviteterna vi hade i slutet på  förra terminen. Ht 2020

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: