Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 8: Industriella revolutionen v. 8 -12

Skapad 2021-02-25 10:58 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Människor flyttar till städer och fabriker börjar byggas. Uppfinningar och maskiner skapas. Människor får det bättre och fler överlever. Hur kommer det sig? Vad har slavhandeln mellan Afrika och Amerika med detta att göra? Allt detta får du lära dig i kommande arbetsområde.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 

Vi läser om industriella revolutionen för att du ska bli bättre på att kunna berätta om och förstå hur det var förut, och hur det som hände då har påverkat oss som lever idag.

 

Den tid en människa levde i tex på 1700-talet påverkade vad de tyckte och tänkte. Tiden de levde i påverkade också hur deras liv såg ut när det kommer till tex jobb och familj. När du läser historia hjälper det dig att förstå varför det var så.

 

Du får också möjlighet att utveckla en kronologisk (tidsordning) överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer på både positiva (bra) och negativa (dåliga) sätt. Genom att få mer kunskaper om historia kan vi människor lättare förstå den tid vi lever i och kunna ta bättre beslut inför framtiden.

 

 

 

Förmågorna som du kommer att arbeta med är att resonera om tex orsaker och konsekvenser, kunna se och förklara samband, dra slutsatser och använda historiska begrepp på rätt sätt.

 

 

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Du ska arbeta med industriella revolutionen lära dig om  hur samhället ändras när det kommer till det sociala, politiska och ekonomiska..

Du ska arbeta med olika källor och vad de kan berätta om människors vilka att påverka och förbättra sina levnadsvillkor, till exempel bildandet av fackföreningar.

Du ska undersöka hur historia kan användas för att förstå hur tiden en människa lever i påverkar vad han eller hon tycker och tänker och hur deras liv ser it.

Du ska lära dig att använda och förstå historia begrepp som till exempel triangelhandel, jordbrukssamhälle, urbanisering.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Ta med din dator och allt material  till varje lektion.

 

Du kommer jobba båda i grupp och enskilt med både diskussionsövningar och skriftliga övningar/uppgifter. Som stöd till det arbetet finns genomgångar, filmer, texter och litteratur (bland annat Clio). Språkutvecklande arbete.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Finns det ord och begrepp du inte förstår - leta själv reda på förklaringen innan du frågar någon annan. Är det fortfarande svårt? - tveka inte att fråga. För att få en helhetsbild behöver du veta vad de allra flesta orden och begreppen betyder. Det samma gäller när det kommer till instruktioner och uppgifter/övningar som du inte förstår - fråga!

Du som har studiehandledning på ditt modersmål kan arbeta med detta under studiehandledningen. 

 

Går du på läxhjälp är det att bra tillfälle att fortsätta jobba med det som vi jobbat med i klassrummet.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

Allt det du gör i klassrummet, ex diskussioner och skriftliga uppgifter, är bedömningsunderlag

Skriftligt eller muntligt prov

Matriser

SO
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Del från kunskapskrav
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Del från kunskapskrav
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: