Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1-3

Skapad 2021-02-25 11:07 i Bankekinds skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi rör oss allsidigt i olika fysiska sammanhang. Exempel på detta är springa, klättra, hoppa, dansa, prova olika sporter och bollövningar,röra sig till musik i takt och rytm och utevistelse/närmiljön. Vi tränar på så vis koordination och kroppskontroll. Vi tränar också samarbetsförmåga och förståelse för regler och dess betydelse. Vi pratar hälsa och risker. Åk 3 får planera,organisera och genomföra idrottslektion, tillsammans med annan elev..

Innehåll

 

Arbetssätt

Åk 1

Rörelseglädje och inspirera. till en positiv inställning, till att röra på sig. Utveckla kroppskontroll genom mycket lekar och röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, genom grovmotoriska grundformer. Det kan vara klättra,hoppa och springa.

Åk 2

Vikten av samarbete och reglers betydelse. Det kan vara sporter, med och utan boll, lekar och indelning i större och mindre grupp, friidrott, uteaktiviteter och friluftsliv.

Koordination och kroppskontroll tränas, genom tex hinderbanor,stationer och lekaktiviteter.

Vatten och simkunskap.

Åk 3

Planera,organisera och genomföra idrottslektion, tillsammans med någon annan.

Fysisk aktivitet i närmiljön och skog.

Vatten och simkunskap

 

Idrott åk 1-3:

Grundläggande är att ge möjligheter att kunna röra sig allsidigt aktivt, i många olika fysiska aktiviteter.

Vi tränar och utvecklar koordination och kroppskontroll,genom att springa,klättra och hoppa,hinderbanor,redskapsbanor,dans, rörelse till musik,bollövningar och lekar.

Träna och utveckla samarbetsförmåga,respekt för varandra och förståelse för regler och dess betydelse,genom bollövningar,lekar och indelning i större och mindre grupper.

Vi är fysiskt aktiva, både utomhus och inomhus under året.

Begrepp

Återkommande ord såsom:

Rörelseglädje,kondition,motion,risker och olyckor, samarbete,regler,respekt,koordination,kroppskontroll,rytm,hälsa,ombyte, friluftsliv och fysisk aktivitet.

Dokumentation

Genom periodavstämningar

Utvärdering

Idrott åk 1-3 görs periodavstämningar.

Tränar och utvecklar förmågor,som sedan ligger till grund för betyg i åk 6:

-Koordination och kroppskontroll.

-Röra sig till takt och rytm genom enkla steg och danser

-Samarbete och reglers betydelse.

-Sim och vattenkunskap

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: