Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Citron 20/21 Normer och Värden

Skapad 2021-02-25 11:11 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Undervisning i normer och värden med sagan som utgångspunkt.

Innehåll

Syfte

 

Lille Lustig och skogens vänner är en bok som belyser olikheter, men också likheter med hjälp av djuren i naturen som beskrivs pedagogiskt med olika utseenden och personligheter. Boken berör värdegrund och kunskap kring vänskap och natur. Med sagan som utgångspunkt kommer vi att undervisa barnen i normer och värden. Genom undervisningen vill vi utveckla barnens förmågor till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 

Var är vi? 

 

Verksamheten anpassas till varje barns behov så att varje barn får möjlighet att lära sig på ett rikt och mångsidigt sätt. Vi kommer främst att arbeta med det transdisciplinära lärandet vilket innebär att vi sammanför olika ämnen och skapar på så sätt nya undervisningsämnen. 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill att varje barn ges de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och förmågor inom målklustret för normer och värden, utifrån sina egna förutsättningar och behov. I ett transdisciplinärt lärande skapas relationer mellan olika ämnen och mellan människor, men också mellan människor och det materiella, det vill säga saker och platser.

 

Kärnämnen

Mentalisering: Att föreställa sig andras perspektiv och känslor.

 

Exekutiva funktioner: Att planera, organisera och utföra handlingar samt planera och organisera sitt beteende.

 

Värdeord som ska beröras

Mod: Tro på sig själv och inte göra och säga det kompisen vill.

 

Engagemang: Är barnen delaktiga? Har de inflytande? Kommer de med förslag? 

 

Hållbarhet: Städa undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när vårt material och våra leksaker går sönder?

 

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med STOPP-tecken när något inte känns bra.

 

Hur gör vi?

 

Vi introducerar och läser sagan ”Lille Lustig och skogens vänner” för barnen. Utifrån barnens intressen gör vi olika nedslag i boken. Vi undervisar kring likheter, olikheter, gemenskap och utanförskap. Vi pratar om bokens olika karaktärer och blandar fantasi med faktabaserad undervisning. Vi introducerar Lille Lustig, Ekorren, Älgen, Haren, Räven, Rådjuret, Ugglan och Myrorna. I början av boken presenteras Lille Lustig som bor i en stövel. Vi återkopplar därför höstens undervisning i Kulturell identitet/Motorik/Skapande då varje barn fick berätta om samt visa sitt hem. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: