Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - månader

Skapad 2021-02-25 11:14 i Askeby skola Linköping
Tid- månader och födelsedag
Grundskola F Matematik
Tid- månader Födelsedag

Innehåll

 

 

Arbetsområde

Tid - månader

Tidsperiod

 

Förmågor och centralt innehåll

 • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

 • Språk och kommunikation, bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de anges för att ange antal och ordning.

 • Matematiska begrepp.

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

 • Samtala om årets 12 månader, deras namn och vilken ordning de kommer i.

 • Elevernas födelsedag.

 • Vi sjunger månadssången

 • Vi gör stapeldiagram kring födelsedagarna i klassen.

 • Vi tar reda på hur det ser ut i naturen/samhället vid olika månader och just när eleven fyller år.

 • Arbetet sker i grupp/par och enskilt.

Begrepp

Antal, ordningstal, datum, stapeldiagram

Bedömning

 • Samtala med eleverna. 

 • Arbetsblad.

 • Dokumentation i ”Boken om mig”

 • Kartläggning av elevens födelsedag

Återkoppling

Dialog med eleven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: