Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prövning 4, Människors miljöer

Skapad 2021-02-25 11:25 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Här är planeringen och uppgifterna för prövning nr 4

Innehåll

Människors miljöer 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

 

Centralt innehåll 

Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter

 

Centrala begrepp 

Demokrati, direkt demokrati, representativ demokrati, diktatur, barnkonvention, grundlag 

 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav E 

Kunskapskrav C 

Kunskapskrav A 

Du ska översiktligt beskriva och ge exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. 

 

Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med enkla omdömen. 

Du ska översiktligt diskutera dina egna attityder och värderingar och framföra enkla argument för dina åsikter.                                         

Du ska utförligt beskriva och ge exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. 

 

Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen. 

Du ska utförligt diskutera dina egna attityder och värderingar och framföra välgrundade  argument för dina åsikter.                                                

 

Du ska utförligt och nyanserat beskriva och ge exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. 

Du ska med säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen. 

 

Du ska utförligt och nyanserat diskutera dina egna attityder och värderingar och framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter. 

 

 

Att förbereda inför examination 

Läs kapitel 5 i boken “Människors miljöer” av T. Phillips 

 

Examination 

Välj minst två av följande organisationer: Amnesty International, Human Rights Watch, Rädda Barnen, FN (Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen), Barnombudsmannen, BRIS, UNICEF. 

Använd olika källor för att söka fakta.

 

Du ska göra en presentation av de valda organisationernas arbete för mänskliga rättigheter. 

Du ska lämna in dina källor samt din källvärdering. 

Du ska framföra egna åsikter om organisationernas arbete samt argumentera för dessa.

 

Examinationen lämnas in senast fredag 19 mars 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: