Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delprov A - Speaking

Skapad 2021-02-25 11:33 i Britsarvsskolan Falun
Matis för muntliga nationella proven. Delprov A - Focus: Speaking
Grundskola 9 Engelska
Vi övar under några veckor på gamla nationella prov. Det handlar bland annat om att bekanta sig med hur provet kan se. De exemplifierar olika typer av uppgifter och ämnen som kan dyka upp på det nationella proven i årskurs 9. Du får öva i mindre grupper (3-4 elever) för att sedan genomföra ett prov som bedöms i par eller grupp om tre. Tidsåtgången är 20-30 min per elevpar/grupp (3 st).

Innehåll

Mer information om de muntliga nationella proven

I de flesta nationella prov ingår muntliga delprov. Förmågan prövas eftersom det står framskrivet i kursplanerna att en elev ska kunna samtala i och om ämnet. Det muntliga delprovet är en obligatorisk del precis som alla andra delar och utan den är provet ofullständigt.

Engelska, delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15–20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll. Det muntliga delprovet ska göras någon gång under veckorna 45–50 på höstterminen.

 

Öva och pröva i årskurs 8

Vi övar under några veckor på gamla nationella prov. Det handlar bland annat om att bekanta sig med hur provet kan se. De exemplifierar olika typer av uppgifter och ämnen som kan dyka upp på det nationella proven i årskurs 9. Vi går dessutom igenom bedömningsfaktorerna inför provet, se nedan.

Du får öva i mindre grupper (3-4 elever) för att sedan genomföra ett prov som bedöms i par eller grupp om tre. Tidsåtgången är 20-30 min per elevpar/grupp (3 st).

 

Bedömningsfaktorer

Innehåll:

• begriplighet och tydlighet

• fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv

• sammanhang och struktur

• anpassning till syfte, mottagare och situation

 

Språk och uttrycksförmåga:

• kommunikativa strategier 

– för att utveckla och föra samtal vidare

– för att lösa språkliga problem genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

• flyt och ledighet

• omfång, variation, tydlighet och säkerhet

– vokabulär, fraseologi och idiomatik

– uttal och intonation

– grammatiska strukturer

• anpassning till syfte, mottagare och situation

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Delprov A - Speaking

Kunskapskrav

E
C
A
Hur du formulerar dig
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan elever formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydlig och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kunskapskrav - fokuseras inte specifikt

E
C
A
Strategier för bearbetning
Fokuseras inte specifikt, men delprovet ger möjlighet till bedömning av denna förmåga.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Strategier för interaktion
Fokuseras inte specifikt, men delprovet ger möjlighet till bedömning av denna förmåga.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Helhetsbedömning, delprov A - Speaking

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: