Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel Vt 21 åk 7

Skapad 2021-02-25 13:12 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I detta arbete går vi igenom olika texttyper som ingår i en tidning och eleven kommer att få skriva en egen nyhetsartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Medan vi läser "Det finns inga skridskor i öknen" stannar vi upp och skriver en nyhetsartikel om händelsen i uppehållsrummet.

Innehåll

Nyhetsartikel

Du får testa på hur det är att vara journalist och skriva en nyhetsartikel.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisningens innehåll

 

  • Genomgång kring nyhetsartikelns uppbyggnad.
  • Skriva nyhetsartikel.

Detta kommer bedömas

Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Nyhetsartikel

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel i en tidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel i en tidning
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som en nyhetsartikel i en tidning
Innehåll
Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt.
Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren t ex pratminus och du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren och svarar på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Struktur
Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur dvs du har en tanke bakom vilken ordning du presenterar de sex journalistiska frågorna. Styckeindelningen är väl genomförd.
Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: