Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att tala och övertyga

Skapad 2021-02-25 13:41 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
En kurs om hur du skriver och framför en argumenterande text och ett tal.
Grundskola 8 Svenska
Retorik betyder vältalighet, att kunna använda sitt språk på ett väl fungerande sätt. Du kommer få möjlighet att träna olika typer av tal, exempel, hyllningstal, argumenterande tal, etc.

Innehåll

 

 VAD?

Vi går igenom retorikens historia och vi pratar om vilka hjälpmedel man kan ta till för att "klä" sitt tal. Vi tittar på korta filmer om hur man lägger upp ett tal och talängslan. Eleverna tränar improvisation samt tränar på att tala i olika korta talsituationer. Vi går igenom hur man hämtar information kring kroppsspråket och röst.

Kopplat till det centrala innehållet nedan:

VARFÖR?

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. 

 

HUR?

Du får hantera olika talsituationer. Du får pröva att hålla olika sorters tal. Du får se en film om hur man på bästa sätt använder kroppen och rösten för att förmedla ett budskap. Du får skriva, redigera, träna och framföra ett eget tal. 

BEDÖMNING.

Kvaliteten på dessa färdigheter bedöms i bedömningsmatrisen nedan.

 

VECKOPLANERING.

Vi inleder arbetet v 12 och redovisar i olika steg under v 15-16 
 

 

 

 

Uppgifter

 • Retorik, övningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Retorik - konsten att hålla tal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll:
Löst sammanhängande innehåll. Svårt att få fram budskapet. Saknar röd tråd.
Budskapet når fram. Antydan till röd tråd. Kunde varit mer anpassat till given talsituation.
Budskapet når fram.Relevant och passande innehåll. Röd tråd finns. Väl anpassat till given talsituation.
Mycket bra budskap. Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl anpassat till given talsituation. Mycket välkomponerat innehåll.
Språk:
Använder ett något enkelt språk. Använder inga retoriska figurer. Saknar flyt och säkerhet. Ordförrådet används inte fullt ut.
Använder ganska enkelt språk. Använder inga eller få retoriska figurer. Enkelt ordförråd.
Språket är varierat. Använder retoriska figurer. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt.
Stor språklig variation. Använder passande retoriska figurer. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerat tal.
Kroppsspråk:
Använder inget kroppspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräckligt vältränat(onaturligt).
Använder lite kroppspråk. Aningen stelt(onaturligt).
Använder ett bra kroppspråk. passande för den givna talsituationen. Naturligt.
Använder kroppspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppspråket och tar över "scenen".
Röst:
Talar för lågt. Bör tänka på tempot. Ej passande för talsituationen.
Fungerar inte perfekt för talsituationen Variation behövs.
Tydlig och passande "talarröst".
Mycket bra inlevelse. God variation och mycket passande för given talsituation. Har lyssnaren i ett grepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: