Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla staden - Biologisk mångfald och hållbar stad

Skapad 2021-02-25 14:06 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Odla staden! Du ska få lära dig att odla. Hjälpa till med att öka den biologiska mångfalden i staden. Tillsammans ska vi lära oss om och fundera på hur vi kan skapa en hållbar stad för både människor, djur och natur. #globala målen #agenda2030 #biologisk mångfald

Innehåll

Odla staden - biologisk mångfald och hållbar stad

Vad (centralt innehåll)

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t ex pollinering, nedbrytning och ekologisk hållbarhet.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och icke levande miljö.

 

Varför (förmågor)

Att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Hur (arbetsformer)

Vi lär oss odla. Bland annat ätbara perenner.

Skötsel, studier och dokumentering av odlingsbäddar vid skolan. 

Lära oss om livet i jorden, från kompost till fin odlingsjord.

Lära oss om regnvattenskörd och bevattning. Även solcellsstyrd droppbevattning.

Samt studier av naturtyper nära skolan

Ta del av Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad (beslut i kommunfullmäktige 30 nov 2020)

Huvudbok: Bi Bilogi åk 4-6 Utkik kapitel: Ekologi, Livet i sjö och hav, Livet på landet och Hållbar utveckling

Aktuell forskning samt filmer/klipp från SLI, UR, SVT och Youtube

 

Utvärdering (bedömning)

Se Lgr 11 sid 169-171

 

Veckoplanering (mål med veckor)

Start v 10

 

Obs! Denna planering är ej klar, utan under arbete. Återkommer :) Åsa

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: