Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Qué bien 6! Kapitel 2

Skapad 2021-02-25 13:52 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Genom att arbeta med en lärobok, i detta fall Amigos uno, dos, tres och cuatro, har eleverna möjligheter att utveckla alla de förmågor som nämns i kursplanen.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med läroboken ¡Qué bien 6! som utgångspunkt. Vi läser texter, lär in ord och gör muntliga, skriftliga och hörövningar. Utöver boken arbetar vi även med annat material - tv-program, lek, spel, sånger, texter från olika källor och andra övningar. Under det första året med spanska lär du dig bl.a. hälsningsfraser, siffror, färger, djur fakta om spansktalande länder. All spanska du lär dig i sexan blir en viktig grund att bygga vidare på i sjuan, åttan och nian.

Innehåll

Under VT21 kommer vi att fortsätta arbeta med Unidad 2 och sedan med Unidad 3 och 4 i boken ¡Qué bien! 6.

 

Syfte:

 • att presentera dig själv och din familj
 • att handla glass och att prata om din favoritfärg
 • berätta var kommer du ifrån och vilka språk du talar

Vokabulär

Du ska lära dig och kunna använda dig av följande ordgrupper:

 • familjeord
 • djur
 • färger och glass-smaker
 • POR FAVOR och GRACIAS
 • ord för några språk
 • ord för några länder

 

Grammatik

Det här ska du lära in och kunna:

 • - Verbet: Me llamo, te llamas, se llama, se llaman,
 • - Verbet: Tengo, tienes, tiene.
 • - Ordet no (nej, inte)
 • - Un och una
 • - Por favor och gracias
 • - Un poco de
 • - Y och pero
 • - Mi, mis, tu, tus (possessiva pronomer)

Realia

 • - Fakta om några spansktalande länder.
 • - Spanska efternamn.
 •  
 • Läxa
 • - Läxa till varje måndag.
 • - På sidan www.ovningsmastaren.se finns övningar och ljudspår från läromedlet.

Prov

Två prov i VT20

 • Måndag, 15 februari (v. 7) (muntligt test)
 • Måndag, 3 maj (v. 18)

Förutom prov ska vi göra skriftliga och muntliga uppgifter som ska bedömas.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
- reflektera över livsvillkor, sammhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Uppgifter

 • Unidad 2A: Mi familia

 • Una entrevista (En intervju) (muntlig bedömningsuppgift)

Matriser

M2
Övergripande matris språkval SPANSKA

Lägre kvalitativ nivå
----->
------->
Högre kvalitativ nivå
TALA
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
SAMTALA
Uttrycker sig med lösryckta ord. Inget sammanhang framgår. Saknar strategier för att samtalet ska fungera.
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
LYSSNA
Förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
LÄSA
Läser delar av enkla texter. Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
SKRIVA
Formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Saknar strategier för att texten ska fungera.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.

M2
Español 6. Una entrevista (En intervju) (muntlig bedömningsuppgift)

F (insats krävs)
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: