Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och kommunikation

Skapad 2021-02-25 14:01 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Använder du några medier? Jodå, troligen är du ute på internet, ser på tv och läser tidningar ibland. Och kanske använder du Instagram och andra sociala medier. Utan medierna skulle vi leva ett ganska tomt liv. Men allt som är bra kan också missbrukas. Så det här avsnittet vill inte bara lära dig hur medierna fungerar, utan också lära dig hur du ska göra för att inte bli lurad av medierna.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • förklara vad som menas med informations­samhället.
 • förklara ordet massmedier och vilka uppgifter de har.
 • beskriva vilka delar en vanlig dagstidning består av.
 • vad som menas med enkelriktad och dubbelriktad kommunikation.
 • ge exempel på sociala medier.
 • förklara hur sociala medier kan fungera i en diktatur.
 • förklara vad som menas med marknads­föring och reklam.
 • förklara begreppet dold marknadsföring.
 • förklara vad som menas med tryckfrihet och yttrandefrihet.
 • ge några exempel på vad som kan vara olagligt att säga eller skriva, till exempel på Instagram eller Facebook.

 

Vi kommer diskutera, läsa, skria, rita och titta på filmer. Vi använder mestadels boken Samhällskunskap 4-6, Utkik. 

Nedan finns några av filmerna vi kommer titta på.

Bedömning: 

Aktiv på lektionerna

Skriftligt/muntligt prov

 

Några av filmerna vi kommer att titta på:

 

 

 

 

Uppgifter

 • Media vecka 14-15

 • Faktatext vecka 10

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Kommunikation och information

Arbetsmomentets syfte och kunskapsinnehåll

Syfte och kunskapsinnehåll för detta arbetsmoment kommer från den centrala läroplanen Lgr11 och är följande.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6   Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6   Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
På väg mot...
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du är på väg att utveckla grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har goda kunskaper om mediala strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om mediala strukturer.
Samhällsstrukturer
Du är på väg att kunna undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och då beskriva enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom dessa.
Begrepp
I beskrivningarna är du på väg att kunna använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka ståndpunkter
Du är på väg att kunna värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Källkritik
Du är på väg att lära dig att söka information om samhället, att kunna använda olika källor på ett i huvudsak fungerande och att kunna föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: