Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i vår vardag

Skapad 2021-02-25 14:23 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Luften vi andas, plasten vi använder, vattnet vi dricker och saltet i maten. Allt det har med kemi och göra! Atomer och molekyler vad är det? Vi tar reda på mer om kemin vi har runt omkring oss.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Vi ska lära oss om kemin runt om kring oss. Vanliga kemikalier i hemmet, både farliga och naturliga kemikalier. Vi skall lära oss om vatten. Vattenmolekyler och hur de beter sig när vattnet är i fast, flytande och gasform. Luft vad det består av och varför det är  svårt att andas på hög höjd. 

 

Så här ska vi jobba:

Vi kommer läsa i boken om kemi och fysik och arbeta med arbetsuppgifter i boken. Vi tittar på serien "Kemin nästa". Diskuterar och gör laborationer som vi dokumenterar i vår NO-bok.

 

När ska vi jobba:

Vi jobbar under perioden v.11 till ca v.17

 

Så här ska du få visa:

Du visar dina kunskaper genom att delta under lektionerna, leta efter kemikalier i hemmet och delta i laborationer. Arbetet avslutas med att ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: