Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elspel

Skapad 2021-02-25 15:02 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 6 Teknik
Ni ska tillverka ett spel! Vi har tidigare arbetat med att koppla en sluten krets med lampor, batterier och strömbrytare. Denna kunskap ska ni nu använda när ni konstruerar ett elspel.

Innehåll

Vi ska arbeta med: 

  • Egna konstruktioner med tillämpningar av elektriska kopplingar.
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler

Arbetssätt

  • Vi arbetar enligt teknikutvecklingsarbetets olika faser:
  1. Ni identifierar ett behov av ett elspel.
  2. Ni undersöker en spelidé (rita skiss på papper) och planerar ert elspel.
  3. Ni hittar förslag till lösningar på problem som ni stöter på.
  4. Ni konstruerar ert spel. 
  5. Ni testar om er spelidé och konstruktion fungerar.

Vad? 

Ni ska konstruera ett elspel med lampor, sladdar, strömbrytare, batteri. (ev finns andra komponenter)

Hur?

Pararbete

Ni presenterar era egna ideér för varandra och kommer sedan överens om en gemensam spelidé. Ni skriver egna anteckningar under arbetets gång. 

Konstruktion: 

Ni använder kartong, lampor, batteri, sladdar, gem, påsnitar.

Ni konstruerar ert spel och låter någon annan grupp testspela.

Tid:

v 8- v 12

Inlämning: 

Ni lämnar in ert spel för bedömning tillsammans med dina egna anteckningar och skisser.

Avslutning:

Speltestning under vecka 12.

 

 

 

Matriser

Tk
Teknik elspel år 6

Elspel

Uppgiften är att tillverka ett enkelt elspel. Du ska använda papp, glödlampa och lamphållare (eller larm), ledningstråd, jungfruben, batteri och batterihållare och annat återvunnet material som du kan hitta.
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genomföra arbeten
Design, funktion och konstruktion av ert elspel.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Formulera & välja alternativ
Hur väl du har klarat att arbeta och lösa problem på egen hand.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentera
Din skriftliga dokumentation.
Du har gjort en enkel dokumentation av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du har gjort en utvecklad dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du har gjort en välutvecklad dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: