Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionernas historia

Skapad 2021-02-25 15:20 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om världsreligionernas historia.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. 

Innehåll

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Du kommer under arbetsområdet arbeta med text och instuderingsfrågor. Delta i diskussioner samt grupparbete.

Bedömning

Du kommer att bedömas skriftligt och muntligt

 • Text med instuderingsfrågor
 • Diskussioner helklass/ mindre grupp
 • Muntlig presentation (grupparbete)

Uppgifter

 • Världsreligionernas historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: