Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens myter - evigt aktuella berättelser

Skapad 2021-02-25 16:15 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Antikens myter blir moderna teaterpjäser.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, hjältar och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara. Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att du

 • utvecklar din förmåga att läsa och tolka texter,
 • utökar ditt ordförråd
 • tränar din förmåga att skriva

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att jobba på följande sätt

 • Muntlig tradering, viskleken 
 • Högläsning och diskussioner i grupp/helklass
 • Individuell läsning och tolkning av en antik myt

 

Bedömning

Sker fortlöpande i Classroom där även feedback ges. Se matris nedan för vilka förmågor vi arbetar med.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Antikens myter - evigt aktuella berättelser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka & resonera om budskap
Förmågan att tolka det du har läst. Du visar detta i en individuell uppgift.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska & kulturella sammanhang
Du kan resonera om hur det du läst påverkats av tiden den skrivits i
 • Sv  E 9
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan resonera utifrån ett par olika exempel och ge enkla slutsatser om hur verket påverkats av kulturen den skrivits i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan resonera utifrån flera olika exempel och dra flera, ganska underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av kulturen den skrivits i.
Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan resonera utifrån flera olika exempel och drar flera, väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av kulturen den skrivits i.
Berättande texter
Du skriver om den antika myten till en berättelse som utspelar sig idag.
Du skriver en berättande text som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. I dina person- och miljöbeskrivningar finns exempel på gestaltning. Handlingen är enkel och logisk.
Du skriver en berättande text som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi och relativ komplex uppbyggnad. I dina person- och miljöbeskrivningar finns flera exempel på gestaltning. Handlingen är mer utvecklad och berättargreppen mer komplexa.
Du skriver en berättande text som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi och komplex uppbyggnad. I dina person- och miljöbeskrivningar finns exempel på gestaltning som lyfter texten. Handlingen är mycket väl utvecklad och berättargreppen komplexa.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: