Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystart Svanen

Skapad 2021-02-25 16:48 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Denna termin kommer vi fortsätta arbeta med vårt projekt som handlar om olika blandningar. Barnen kommer möta olika sorters blandningar i 3 mindre grupper som hela tiden förändras. Fokus ligger på att skapa hållbara relationer i barngruppen men också på matematik och naturvetenskap. 

Efter nyår har vi startat upp projektet med att arbeta i mindre grupper om 5 barn och 1 pedagog. Barnen kommer få möta olika material och vara i ett sammanhang med olika kompisar för att på så sätt skapa nytt lärande, de kommer få uppleva aktiviteten många gånger. Vi kommer utveckla aktiviteten genom att lägga till och ta bort material för att på så sätt utmana barnen i deras tankar. Vi vill bjuda in de nya barn i aktiviteterna genom att de gamla barnen blir piloter för projektet och då styr projektet framåt. Barnen iakttar och härmar varandra, de tar del av varandras kunskaper och lär tillsammans.

Vi vill ge barnen mer utrymme att välja samt kunna påverka sin dag på förskolan och tänker då skapa en projektvägg. På väggen kommer det finnas bilder på de olika aktiviteterna som pågår och där kommer barnen kunna visa, peka, prata och reflektera tillsammans över vad vi gör i projektet. Barnen kommer även få en större valmöjlighet att välja vilken grupp de vill delta i, detta för att skapa en delaktighet hos barnen men även känslan av att kunna påverka sin situation.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: