Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskonsumtion

Skapad 2021-02-25 17:40 i Malmaskolan Flen
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Modersmål SO (år 1-3)
Du ska utveckla dina kunskaper angående matkonsumtion och dess inverkan på långsikt på miljön, samhället och ekonomin.

Innehåll

 • Du ska lära känna om:-

         - betydelse för livsmedelskonsumtion. 

         - vad menas med rationalisera matkonsumtion?

         - metoder för rationalisera matkonsumtion.

         - fördelar om rationalisera matkonsumtion.

- nya ord och nya begrepp som gäller matkonsumtion.

 • Du ska utveckla och förbättra din förmåga på att debattera och ställa frågor.

 • Du ska utveckla din förståelse genom att diskutera filmer och bilder.

 • Arbetsätt

      Vi ska:-

         - titta på en film om livsmedelskonsumtion på studie.se. 

         - läsa en text på google om betydelse för livsmedelskonsumtion och vad som menas med rationalisera matkonsumtion samt vi                ska känna till om vilka metoder för rationalisera matkonsumtion. 

        - använda bildstöd på workshop.

        - läsa en text, på word, om fördelar om rationalisera matkonsumtion.

        - öppna diskussion och ställa frågor. 

 

Vad som kommer att bedömas:

När du har arbetat med det här området ska du kunna redovisa följande:

 • Du ska känna till den långsiktiga effekten av livsmedelskonsumtion på

- Miljön

- Samhället

- Ekonomi

 • Du ska göra jämförelse med civiliserade länder och utvecklingsländer.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper muntligt.

Uppgifter

 • الاستهلاك الغذائي وتأثيره على المدى البعيد على البيئة والمجتمع والاقتصاد.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: