Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valfritt fördjupningsarbete åk 9

Skapad 2021-02-25 21:43 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 9 Slöjd
Hitta inspiration till ditt slöjdprojekt med material från "Stoff och Stil"

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • Träna dig och utveckla din förmåga att driva ett eget projekt.
 • Träna dig i att göra en utförlig planering med skiss över det valda arbetet.
 • Ta ansvar för din planering och kostnadsberäkning.
 • Dokumentera i din loggbok vid varje lektion samt lägga in bilder på ditt arbete.
 • Göra en utvärdering samt redovisning när din produkt är klar.

Så här ska vi arbeta

Du ska planera ett valfritt fördjupningsarbete. På grund av pandemin kommer vi inte kunna åka iväg på inköpsresa till Malmö. Du kommer få möjlighet att välja ditt material som du behöver till ditt projekt från "Stoff och Stil" via deras hemsida samt katalog från dem. Du kommer att få en budget att arbete efter och utifrån det skapa  en produkt.
Här kommer du ha möjlighet att välja om du vill kombinera olika material och tekniker i ditt valda projekt.
Du kommer skriv slöjdlogg under hela arbetsprocessen samt fotografera ditt arbete varje lektion som du lägger in i loggboken. Det gör att hela din arbetsprocess blir synlig. Detta kommer du har stor nytta av när du ska skriva din utvärdering efter avslutat arbete. Du kommer även att göra en muntlig redovisning för dina kamrater där du berättar bla om varför ditt arbete ser ut som det gör och hur du har tänkt. Har det blivit som du har tänkt dig?

  Jag kommer bedöma på vilket sätt du

1.TILLVERKAR ETT SLÖJDFÖREMÅL

-Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur du följer en instruktion

2. ANVÄNDER REDSKAPEN

- Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dem.

3. VÄLJER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- Hur säker du är på vilket arbetssätt som är bäst för ditt projekt utifrån kvalité och mål med arbetet. Att du arbetar miljövänligt och kan berätta varför du gör som du gör.

4. ARBETAR MED INSPIRATIONSMATERIAL

- Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

5, KOMBINERAR OLIKA MATERIAL
- Hur mycket du experimenterar med olika material och provar olika kombinationer för att utveckla din idé eller förbättra kvalitén på ditt arbete.

6. ARBETAR MED DIN ARBETSPROCESS

- Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

7. GER OMDÖMEN PÅ DIN ARBETSINSATS OCH DITT RESULTAT

- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg, material, tekniker och redskap.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: