Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stödmaterial Utvecklingspedagogisk teori Björnen Tinas grupp

Skapad 2021-02-26 08:05 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Matematik - tid

Innehåll

Stödmaterial   Utvecklingspedagogisk teori

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

#förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,Val av kärnämne/kärnämnen:

# Koherens

#Abstraktion

 

Samvärdering (nulägesbestämning)

Vi skall arbeta med tid. Barnen visar stort intresse och har pratat om tid länge i barngruppen. Det finns en lust att lära sig mer inom ämnet i barngruppen. Jag behöver se barnens intresse och kunskap för att kunna bestämma hur jag skall arbeta vidare med det.

 

 

Samplanering

Vi skall göra uppgifterna i Bishops matematiska aktiviteter-häftet och sedan genom kollegialt lärande delge varandra vårt resultat i gruppen.

 

Lärandesituations inramning (när,var,vem,hur,varför)

Jag vill att barnen skall bli mera upplysta om hur vi mäter tid och få ett tidsperspektiv som kan hjälpa dem att mäta olika stunder som de vill veta tiden på. Jag vill att det skall bli en tråd genom avdelningen att prata om tid och att det blir en del av barnens vardag.

Vi har nu haft flera undervisningstillfällen med tid Vi har börjat med att svara på frågor om tid och sedan fått uppleva tid i olika situationer. Vad är tid? Varför är det viktigt att mäta tid? Hur mäter man tid?

 

Samordning av perspektiv

 

Från lokalt till expansivt språk

Vi har benämnt olika termer såsom timmar, minuter, sekunder. Barnen skall kunna benämna tid i vardagen och i leken som en naturlig ingrediens.  

 

Barn behöver både stöttas och utmanas

Barnen skall utmanas där de ligger och inte tappa intresset för att det är för ”lätt eller svårt”. De skall utmanas i både språk och med nytt material.

Barnen har börjat förstå olika längder på tid. De förstår att en minut är ganska lite och att 15 min på vilan inte är så länge även om det känns så. De har uppfattning om att det är olika många timmar tills deras föräldrar kommer och vill gärna jämföra tid med varandra. Nu har jag hämtat in en stor klocka i trä så att barnen skall få ännu mer förståelse. Barnen skall också få se olika sorters klockor och att man mäter tid på olika sätt.

 

Att introducera variation

Har gjort övningen vid olika tidpunkt i olika konstellationer. Barnen använder nu tid i leken och frågar flera gånger frågor om tid, såsom ”när skall jag gå hem”, ”hur länge är det till mellanmål”, ”hur länge skall vi sitta här” osv. Förhoppningen är att de skall börja använda den stora träklockan i sina diskussioner angående olika tider.

 

Mönster görs synliga

Det pratas väldigt mycket om tid nu, ännu mer än innan. Barnen tittar jämt på klockan eller tidtagaruret och undrar vad klockan är, hur länge det är till olika saker och hur mycket det är kvar av bestämd tid. Barnen skall förstå helheten och att det finns olika sätt att mäta tid på. De skall få ett större tidsperspektiv för att hjälpa dem under dagarna.

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

Detta ger förhoppningsvis ännu mer förståelse för tid. Det som har blivit synligt är att barnen oftare än innan pratar om tid i olika situationer. Innan var det mest med pedagog men nu diskuterar de tid även med varandra. De jämför och har förståelse för hur mycket tid det är kvar och hur lång tid man skall vänta på olika saker.  

 

Samhandling (genomförandet) och återkoppling

Tid har länge varit ett intresse i barngruppen. Barnen har börjat få olika sorters klockor och har blivit medvetna om olika sorters tid och väntan. De har gått från större perspektiv av tid till snävare och kan förstå att lunch om fem minuter betyder snart… Barnen har fastnat för klockor och därför skall vi arbeta med det. Även om allt intresserar barnen i detta ämne så landar det alltid i klockor och hur mycket klockan är. Hur mycket är klockan? Hur mycket tid är det kvar? Hur länge är det tills vi skall äta? Hur dags skall jag gå hem? Osv…Tid för barnen är klockor men jag fortsätter att utvidga deras förståelse för att tid är annat än bara klockor och hur man mäter tid och får bättre tidsuppfattning.

 

Samvärdering (nylägesanalys)

Vi fortsätter att prata om tid med frågorna:

Vad skulle hända om tiden inte fanns? Vad skulle hända om det inte fanns klockor?

Utifrån valt läroplansmål och kärnämne. Barnen börjar nu få bättre tidsuppfattning och hjälper varandra att svara på olika frågor om tid? Om ett barn frågar hur länge det är tills vi skall äta och svaret är tio minuter så kan ett annat barn fylla i med att det inte är så lång tid. De förstår också och orkar vänte i högre utsträckning till exempel om vi tagit tid på vem som skall ha gungan, eller hur länge det är kvar på vilan, med mera. Tiden används mycket i det dagliga talet men jag hör också en del i barnens lek och det känns roligt. Tid har varit ett stort intresse för denna barngrupp.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: