Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Välfärd och arbetsmarknad

Skapad 2021-02-26 08:03 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra, det ska vi utveckla genom att läsa om Sveriges välfärd, utbildningssystem och arbetsmarknad

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra, det ska vi utveckla genom att läsa om Sveriges välfärd, utbildningssystem och arbetsmarknad. 

Hur ska vi arbeta?

Under vecka 10 som i skrivandes stund troligtvis kommer att ske digitalt kommer vi att läsa om Sveriges välfärd, Ni kommer inför varje lektion få en genomgång utifrån en PowerPoint sedan ska ni bearbeta informationen genom att läsa i Capensis Samhällskunskap 7-9 samt svara på frågor i Teams. 
Under vecka 11-12 s
å har vi tema PRAO. Vi kommer att lära oss om arbetsmarknaden genom föreläsningar, läsning, filmer och gruppdiskussioner. Ni kommer sedan få skriva ett arbete om ett företag som ni sedan får redovisa om i tvärgrupper. 

Vad ska du lära dig?

* Välfärd: socialförsäkringar, privatiseringar, integration. 
* Arbetsmarknaden: Sveriges utbildningsystem, lagar p
å arbetsmarknaden, fackföreningar, kollektivavtal, arbetsmiljö. 

 

Checklista inför provet i samhällskunskap/välfärd vecka 13 

 

Kunna förklara begreppet välfärd, ge exempel på välfärdstjänster och kunna förklara syftet med välfärden.  

 

Kunna förklara vilka funktioner våra socialförsäkringar har.  

 

Kunna resonera kring fördelarna och nackdelarna med privatiseringen av offentliga tjänster.  

 

Kunna resonera kring vikten av integration i vårt samhälle.  

 

Förstå och kunna använda dig av ämnesområdets begrepp.  

 

Känna till vilka olika ansvarsområden kommun, region och stat har.  

 

 

 

 

 

 

 

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Pass4

V10

Lektion 1

Välfärd s. 24-28

Arbetsgång:
Genomgång med hjälp av en PowerPoint (inspelad föreläsning), finns i so-kanalen under filer. 

Arbeta i Teams/uppgifter/Välfärd: 
Lektion 1

Lektion 2
Socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar, privatiseringar s. 29-31

Arbetsgång: 
Genomgång med hjälp av en PowerPoint (inspelad föreläsning), 
finns i so-kanalen under filer.

Arbeta i Teams/uppgifter/Välfärd: Lektion 2

Lektion 3
Integration s. 36-41

 

Arbetsgång: 
Genomgång med hjälp av en PowerPoint (inspelad föreläsning), finns i so-kanalen under filer. 

Arbeta i Teams/uppgifter/väfärd: 
Lektion 3

Lektion 4
Utbildningar/yrkesval
s. 148-149
Sveriges arbetsmarknad/arbets-marknadens parter s. 150-151

 

11
Tema Prao

Lektion 5
Lagar på arbetsmarknaden, fackföreningar, kollektivavtal, lön s. 152-154

Häfte Arbetslivet
Lön för mödan

Lektion 6
Arbetsmiljö, häfte

Lektion 7
Uppgift: Undersök en arbetsplats

Lektion 8
Uppgift: Undersök en arbetsplats

12

Tema prao

Lektion 9
Uppgift: Undersök en arbetsplats

Plugga till prov

Lektion 10
Prov s. 24-41

Lektion 11
Undersök en arbetsplats

13

Lektion 12

Undersök en arbetsplats

Lektion 13

Förbereda Redovisning

Lektion 14
Redovisning tvärgrupper

Långfredag

15

     

 

 

 

 

Välfärd innebär att människor i ett land har bra bostäder och bra jobb, får gå i skolan och har tillgång till sjukvård och äldrevård.  

Pension. Pengar som vi tjänar in under vårt arbetsliv som vi får ut när vi går i pension.  

A-kassa. Om du är medlem i en A-kassa och betalar in en summa varje månad när du arbetar så får du ekonomiskt stöd när du är arbetslös.  

Försörjningsstöd. Om du saknar inkomst och inte heller får ersättning från a-kassan så kan du få ekonomiskt stöd för hyra, mat etc. Detta kallades tidigare för socialbidrag.  

 

Bransch betyder alla företag, verksamheter eller organisationer med likartad verksamhet, t.ex. Hantverkare. 

Privatisering. När privata företag köper och tar över vissa uppgifter från kommuner och landsting, t.ex. skolor, sjukhus etc.  

Integration. Mötet och blandningen mellan olika grupper i samhället, där grupperna fortfarande tillåts vara olika.  

Tolerans. Innebär att vi accepterar och respekterar att människor och grupper inte är likadana.  

Assimilering.  Innebär att medborgare med utländsk bakgrund anpassar sig till dem som redan bor i landet.  

Segregation. Människor med samma språk, kultur och/eller ekonomisk standard bosätter sig i samma stadsdel.  

Asyl Ett skydd för förföljda personer som erbjuds av ett annat land.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: