Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2021-02-26 08:27 i Tallbackens förskola Hofors
Förskola
Vi synliggör teknik utifrån barns eget intresse. Barngruppen får erfara, upptäcka och utforska olika aspekter av teknik i vardagen och även i planerad undervisning.

Innehåll

Bakgrund

Inom utvecklingspedagogiken menar man att barns förståelse och lärande alltid utgår från barnets perspektiv och erfarenheter (Sundkvist 2020). För att ge barnet förutsättningar att förstå exempelvis begreppet skruvmejsel måste förskolläraren ta barnets perspektiv, vi måste visa på variationer för att synliggöra lärandets objekt och observera barnet i olika situationer i samspel med vuxna och andra barn (Sundkvist 2020). 

Syfte med barngruppens intresse som utgångspunkt

En stor del av barngruppen på Tallen visar stort intresse för fyrhjulingar och implementerar detta begrepp i den dagliga leken i stor utsträckning. Genom att använda fyrhjulingar som utgångspunkt i vår teknikundervisning avser vi synliggöra ett antal lärande objekt som beskrivs nedan.

 • Att lära sig hur hjul fungerar
 • Att lära sig hur en limpistol fungerar
 • Att lära sig vilka komponenter som behövs för att fordonet ska kunna köra. 
 • Att lära sig verktygets ändamål

 

Tillvägagångssätt

 • Vi tittar på bilder på olika fyrhjulingar och uppmärksammar likheter/skillnader.
 • Barnen får själva rita fyrhjulingar, vi samtalar kring bilderna och uppmärksammar barnens perspektiv på begreppet fyrhjuling. 
 • Vi tittar på bilder på olika komponenter på fyrhjulingen som motor och hjul och samtalar kring dessa och den funktion de har.
 • Barnen får själva skapa fyrhjulingar av tetrakartonger. Barnen får erfara olika redskap och dess funktioner i skapandet av fyrhjulingarna. 
 • Genom hela processen förs en metakognitiv dialog kring de olika aspekterna av begreppet fyrhjuling för att synliggöra barnets egna kunskap.

 

Uppföljning

Genom kontinuerlig dokumentation i form av anteckningar, foton och reflekterande pedagogiska samtal. Dokumentationer och reflektioner via Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: