Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering Taltrast/Björktrast v.9

Skapad 2021-02-26 08:37 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 9

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast/Björktrast

 

Måndag: 1/3

 

Lektion 1: Promenad  i närområde

Lektion 2: Demokrati

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Promenad i närområdet för att få förståelse för sin omvärld och som en del i temat. Barnen röstar om utflyktsmål för att få ta del av demokratiska principer. 

Vi ska testa en ny metod för före bornholm att när vi kommer fram till utflyktsmålet så delar vi in oss i våra tre grupper och har språksamlingen utomhus i våra grupper. Detta för att vi upplever att barnen är trötta innan lunch på måndagen och vi vill testa att läsa ute istället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 3/3

 

 

Lektion 1: Kulturskolan

Lektion 2: Matematik

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Björktrast: kör med Kulturskolan

Taltrast: musiklek med Kulturskolan

 

Före Bornholm i tre grupper utifrån barnens ålder.

Birgitta barn födda -15

Pui barn födda -16

Amanda barn födda -17

 

Vi delar in gruppen inför matematiken, se separat planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 4/3

 

Lektion 1: Lekarbete

 

Lektion 2: Tema

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Amanda stannar inne med sin lekgrupp kl 9 och resten går ut.

 

Vi fortsätter att arbeta med vårt tema genom barnens adresser och Google Earth. Vi ska utforska de nya barnens närområde och koppla detta till vårt tema och digitalisering.

 

Före bornholm innan lunch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: