Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsestationer v 10-17

Skapad 2021-02-26 09:39 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Undervisningens syfte är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Vi ska ha stationer där eleverna ska ges möjlighet till att använda sin grovmotoriska förmågor och känna rörelseglädje. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

Vi ska arbeta gruppvis där undervisningen innehåller grundläggande grovmotoriska rörelser såsom:

 • Balans
 • Kroppsuppfattning 
 • Öga-handkoordination
 • Hoppa 

Eleverna tränar även turtagning ,socialt samspel ,hänsynstagande och säkerhet. 

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande. 

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget och av ämneslärarna. Foton och filmer kan dokumenteras i en lärlogg. 

Bedömningskriterier: Deltagit-Arbetat med stöd-Arbetat självständigt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: