Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digtala sagor

Skapad 2021-02-26 09:48 i Bållebergets förskola Nordanstig
Förskola
Skapa sagor digitalt.

Innehåll

 • Vi pedagoger börjar med att skapa en saga digitalt genom PupetPals.
 • Vi visar sedan upp den för barnen.
 • Sedan får barnen göra en egen saga. Barnen får välja vad sagan ska handla om och vilka figurer som ska vara med.
 • När barnen gjort detta lägger vi ut sagan på deras egna sida, så vårdnadshavare kan se den.

Syftet med detta är att barnen ska bekanta sig med olika digitala verktyg, samt att bygga upp ett källkritiskt tänk. Även locka fram fantasi och skapandelust. Och stärka barnen i deras språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: